Maddi yardımlar

Çocukluk ve gençlik yıllarında cinsel şiddet yaşayanlar maddi yardım talebinde bulunabilir. Hangi ödemelerin yapıldığını ve neler yapmanız gerektiğini öğrenin.

Başvurudan önce neleri bilmeniz gerekiyor?

Maddi yardımlar, cinsel istismarın neden olduğu acıyı geri döndüremez. Cinsel istismar sonuçlarıyla daha iyi başa çıkabilmek için birçok mağdurun uzun bir süre boyunca psikolojik ve tıbbi desteğe ihtiyacı vardır.

Maddi yardımlar, cinsel istismarın neden olduğu acıyı geri döndüremez. Cinsel istismar sonuçlarıyla daha iyi başa çıkabilmek için birçok mağdurun uzun bir süre boyunca psikolojik ve tıbbi desteğe ihtiyacı vardır.

Burada tanıtılan maddi yardımlar bu masrafların bir kısmını karşılayarak, daha iyi bir yaşama geri dönmek için katkıda bulunabilir. Yine de maddi yardımlara giden yol çok zaman ve çaba gerektirebilir. Tazminat taleplerini kabul ettirmek için, mahkemelerde ve idari noktalarda birçok önkoşul yerine getirilmelidir. Buna hazırlıklı olmanız ve destek almanız gerekir. Maddi yardım talebinde bulunmaya karar verirseniz, mutlaka uzman danışmanlık merkezlerine danışmanızı öneriyoruz. Danışma merkezlerinin bir listesini buradan bulabilirsiniz.

Mağdur Tazminat Yasası (Opferentschädigungsrecht) hangi ödemeleri sağlıyor?

Çocukluğunda veya gençliğinde cinsel istismara maruz kalanlar, belirli şartlar altında tazminat talebinde bulunabilirler. Bunun için Şiddet Suçları Mağdurları Tazminat Yasası (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten), kısaca OEG bulunuyor.

Çocukluğunda veya gençliğinde cinsel istismara maruz kalanlar, belirli şartlar altında tazminat talebinde bulunabilirler. Bunun için Şiddet Suçları Mağdurları Tazminat Yasası (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten), kısaca OEG bulunuyor.

Sağlığınız olumsuz etkilendiyse ve buna bağlı masraflarınız varsa, örneğin terapiler, tıbbi bakım için seyahatler veya yardımcı gereçler, OEG uyarınca devletten ödeme alma hakkına sahipsiniz. Hangi devlet ödemelerini talep edebileceğiniz yasayla düzenlenmiştir ve büyük ölçüde sağlık sorunlarının ne kadar ağır ve uzun vadeli olduğuna bağlıdır.

Olası ödemeler örneğin şunlardır:

 • Tedavi ve hasta bakımı – psikoterapi bunların arasındadır; 
 • Etkilerin ağırlığına ve gelir düzeyine bağlı olarak emekli aylığı; 
 • Yardım ödemeleri, örneğin iş yaşamına, bakıma, ev ekonomisinin sürdürülmesine yanı sıra yaşam giderlerini destekleyici katkılar, 
 • Rehabilitasyon tedbirleri, örneğin kür konaklamaları. 

Ödemeleri alabilmek için bir başvuru yapmanız gerekiyor. Bu konuda bir danışma merkezi sizi destekleyebilir. Avukatlar da size bu konuda yardımcı olabilir. Başvuru süreci uzun zaman alabilir ve sıkıntılı bir süreç olarak deneyimlenebilir. Ödemeler, önkoşullar ve başvuruda bulunma hakkında daha fazla bilgiyi Çalışma ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı'nın (Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Kazanç kaybına uğrama nedeniyle emeklilik hakkı ne zaman kazanılır?

Mağdur Tazminat Yasası'na (Opferentschädigungsrecht) göre emeklilik ödemesi hakkının yanında çocukluk ve gençlik döneminde cinsel şiddet mağduru olarak bir kazanç kaybına uğrama nedeniyle emeklilik hakkı da kazanabilirsiniz, örneğin sağlık kısıtlamanız varsa ve bu nedenle işiniz çalışarak geçiminizi sağlayacak durumda değilseniz.

Mağdur Tazminat Yasası'na (Opferentschädigungsrecht) göre emeklilik ödemesi hakkının yanında çocukluk ve gençlik döneminde cinsel şiddet mağduru olarak bir kazanç kaybına uğrama nedeniyle emeklilik hakkı da kazanabilirsiniz, örneğin sağlık kısıtlamanız varsa ve bu nedenle işiniz çalışarak geçiminizi sağlayacak durumda değilseniz.

Bir insanın cinsel istismar gibi şiddet eylemleri yüzünden yaşadığı olumsuzluklar da sağlık kısıtlamaları olarak görülür. Tam veya kısmen kazanç kaybı nedeniyle bir emeklilik hakkı bulunup bulunmadığı, sigortalı insanın verim kapasitesinin ne kadar düştüğüne bağlıdır. Emeklilik yaşına ulaşıldığında, kazanç kaybına uğrama nedeniyle emeklilik, düzenli bir emekli aylığına dönüşür.

Aklınızda bulunsun: Kazanç kaybına uğrama nedeniyle emeklilik hakkı veya standart yaşlılık emekli aylığı ve OEG'ye göre zarar görenlerin emeklilik hakkı birbirini etkilemez. Fakat yasal emeklilik sigortasına bağlı emekli aylığı, zarar görenlerin emekli aylığı hesaplanırken dikkate alınmak zorundadır.

Şöyle hareket edebilirsiniz

Kazanç kaybına uğrama nedeniyle emekli aylığı alabilmek için bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. En iyisi baştan danışmak. Bunun için danışma merkezlerine veya avukatlara başvurabilirsiniz. Alman Emeklilik Sigortası (Deutsche Rentenversicherung) da web sitesi üzerinden danışmanlık hizmeti veriyor. Başvuru formlarını Alman Emeklilik Sigortası'ndan (Deutsche Rentenversicherung) online bulabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı'ndan (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) online veya bir "Kazanç kaybına uğrama nedeniyle emekli aylığı" ("Erwerbsminderungsrente") hakkında bir broşür üzerinden bilgi edinebilirsiniz.

Yasal kaza sigortası ne zaman devreye giriyor?

Yasal kaza sigortası, insanları çalışırken veya gönüllü bir görev sırasında kazalardan ve sağlık risklerinden korumayı amaçlar.

Yasal kaza sigortası, insanları çalışırken veya gönüllü bir görev sırasında kazalardan ve sağlık risklerinden korumayı amaçlar.

Bu sigorta, söz konusu faaliyetler sırasında birisine bir şey olduğunda, sigortalıya sağlığını ve verimliliğini yeniden kazandırma görevine sahiptir. Kaza sigortası, kreşlerde, ana okullarında, çocuk gündüz bakımevlerinde veya okullarda çocuklar ile gençleri korur. Bu kurumlardaki cinsel şiddetin önlenmesi de bunun bir parçasıdır; örneğin personeli vasıflandırmak suretiyle. Yine de bir taciz söz konusu olursa, mağdur kişinin tazminat hakkı doğar.

Böyle bir olayı kurum yönetimi yasal kaza sigortasına bildirir. Yasal kaza sigortası bilgilendirildikten sonra, "resen inceleme" başlatır. Yani, mağdur kişinin genel anlamda özel bir başvuruda bulunması gerekmez. Yasal kaza sigortasının hizmetleri şunları kapsar:

 • Tıbbi destek, 
 • mesleki ve sosyal katkılar (örn. konut yardımı, ev bütçesi desteği, çocuk bakım giderleri), 
 • Para yardımları ve diğer tazminatlar, 
 • bakım. 

Bu hizmetlerden yararlanma hakkınız olup olmadığını mı öğrenmek istiyorsunuz? O zaman yasal kaza sigortası ile buradan bağlantı kurabilirsiniz.

Tamamlayıcı Yardım Sistemi (Ergänzende Hilfesystem) nasıl destekliyor?

Tamamlayıcı Yardım Sistemi (Ergänzende Hilfesystem), cinsel istismar ve kurumsal alanda tamamlayıcı yardım sistemi fonlarından oluşuyor.

Tamamlayıcı Yardım Sistemi (Ergänzende Hilfesystem), cinsel istismar ve kurumsal alanda tamamlayıcı yardım sistemi fonlarından oluşuyor.

Cinsel istismar fonu (Fonds Sexueller Missbrauch)

Kısaltması FSM olan Cinsel İstismar Fonu (Fonds Sexueller Missbrauch), çocuk veya genç olarak kendi ailesinde cinsel istismara uğramış mağdurlara yardım ediyor. Kendi aile üyelerinin yanı sıra yakın sosyal çevredeki tacizler de bu fonun kapsamındadır. Örneğin burada annenin hayat arkadaşı gibi komşu çocuk bakıcısı da söz konusu olabilir.

Mevcut yardım sisteminden destek almak mümkün değilse, bu destekler zaten alınmışsa, yeterli gelmiyorsa veya reddedilmişse, başvuru üzerine fon devreye girer. Mevcut yardım sistemleri arasında örneğin yasal veya özel sağlık ve kaza sigortaları bulunur.

İlgili ret kararı başvurunun ekinde sunulmalıdır. Örneğin OEG uyarınca bir tazminat mağdur için çok rahatsız ediciyse de fon devreye giriyor. 

Bilgi edinin

Cinsel istismar fonu ile ilgili daha fazlasını buradan öğrenebilirsiniz. Fon 0800 400 10 50 numarası altında ücretsiz bir bilgi telefon hattı sunuyor.

Fon hangi ödemelerle destek sağlıyor?

Fon kişi başına en çok 10.000 Euro ödemeyle destek sağlayabiliyor. Ayrıca örneğin terapi için refakatçi gibi engelli koşullarına bağlı oluşan fazla külfet nedeniyle yardımlardan faydalanabilmek amacıyla 5.000 Euro’ya kadar ek ödeme de yapılabilir. Para aşağıdaki yardımlar için kullanılabilir:

Psikoterapi
 • Sağlık sigortası üzerinden ödemenin sonlandırılmasından sonra bir psikoterapinin sürdürülmesi
 • Bir psikoterapi başlangıcında ön veya geçiş finansmanı
 • Sağlık sandığının üstlenmediği psikoterapiler için masrafların üstlenilmesi
Kabul görmüş ihtisas terapileri ve bireysel yüzleşm
 • Örneğin hareket, müzik, ergo, sanat ve hayvan terapileri gibi kabul görmüş ihtisas terapilerinin yanı sıra yaşanmış olayla bireysel yüzleşme, örneğin terapötik seanslar için seyahat masrafları veya öz yardım tekliflerinden yararlanılması için masrafların karşılanması
Tedavi gereçlerinin ve yardımcı gereçlerin temin
 • Masrafların sağlık sandığı tarafından üstlenilmemesi durumunda fizyoterapi, ergoterapi, kaplıcalar, masajlar, logopedi gibi tıbbi hizmetler ve tekerlekli sandalye, protez, işitme cihazı gibi medikal eşyalar için masrafların karşılanması
Resmi makamlarla veya mahkemelerle ilişk
 • Masrafları başka kurumlar üstlenmediği takdirde, örneğin bir refakat yardımı veya bireysel bir destek için masrafların karşılanması
Geliştirme ve kalifikasyon tedbirler
 • Okulu dışarıdan bitirme, bir eğitime veya yükseköğrenime başlama yanı sıra okul değiştirme için masrafların karşılanması
Danışma merkezlerine seyahatler
 • Olası refakatçi biri de dahil danışma merkezlerine seyahatlerin karşılanması. Yol masrafları 10.000 Euro’ya veya bir engelli durumu nedeniyle ek külfet oluşuyorsa 15.000 Euro’ya kadar olan toplam miktardan hesaplanır.
Mobilitenin veya barınma durumunun iyileştirilmesi
 • Standart hizmetlerin ötesinde özel zorlayıcı vakalarda mobilitenin veya barınma durumunun iyileştirilmesi

Kurumsal alanda tamamlayıcı yardım sistemi

Çocukluk veya gençlik yıllarında bir kurumda cinsel şiddete uğramış insanlar da belirli şartlarda yardım hizmeti talebinde bulunabilir. Kurum tamamlayıcı yardım sistemine katılmışsa, mağdurlar cinsel istismar fonu üzerinden bir başvuruda bulunabilir. Fon bunu ilgili kuruma aktaracaktır. Cinsel istismar fonu web sitesinde (Website des Fonds Sexueller Missbrauch) başvuruda bulunma, başvuru süreleri, katılımcı kurumlara güncel bir genel bakış ile ilgili diğer bilgilerin yanı sıra tamamlayıcı yardım sistemi ile cinsel istismar fonu hakkında kapsamlı bilgiler bulabilirsiniz.

Kilise hangi tazminatları sağlıyor?

Protestan ve katolik kilisesinin tazminat ile ilgili farkı modelleri bulunuyor.

Protestan ve katolik kilisesinin tazminat ile ilgili farkı modelleri bulunuyor.

Katolik Kilisesi

Katolik Kilisesi bağlamında cinsel şiddete maruz kalmış mağdurlar için Katolik Kilisesi bir "Acının tanınması" süreci üzerinde uzlaşmıştır. Bu kapsamda 1.000 ve 50.000 Euro arasında bir amaca bağlı olmayan ödemeleri öngörüyor. Ayrıca Katolik Kilisesi terapi ve çift danışmanlığı için masrafları karşılıyor. Fiil zaman aşımına uğramış olsa bile tazminat ödemeleri yapıyor. Daha fazla bilgi almak veya bir başvuruda bulunmak mı istiyorsunuz? Buradan Katolik Kilisesi'nin bilgilerini ve başvuru formunu bulabilirsiniz. Ayrıca Katolik Kilisesi, Alman Piskoposlar Konferansı (Deutsche Bischofskonferenz) üzerinden Tamamlayıcı Yardım Sistemi'nin (Ergänzendes Hilfesystem) paydaşıdır.

Protestan Kilisesi

Protestan Kilisesi tamamlayıcı yardım sisteminin iştirakçisidir. Ayrıca her bir Eyalet Kilisesi'nde (Landeskirche) bağımsız komisyonlar kurulmuştur. Bunlar duruma özel maddi yardımlara, örn. terapi masraflarının karşılanması ya da tanımaya bağlı ödemeler, karar vermektedir. Somut süreci ilgili Eyalet Kilisesi (Landeskirche) düzenlemektedir. Diğer bilgilere yardım merkezi başvuru noktasından ulaşabilirsiniz.

Eyaletlerde hangi destekler vardır?

Birçok eyalette suç mağdurları, mağdur yardımı vakıflarından veya kuruluşlarından mali destek alabilir.

Birçok eyalette suç mağdurları, mağdur yardımı vakıflarından veya kuruluşlarından mali destek alabilir.

Tekliflerin listesini "Yardım bul" ("Hilfe finden") başlığında bulabilirsiniz.

Ek Bilgiler

Fazla bilgi için buraya tıklayın

Cesaret veren hikayeler

Röportaj | Spor Dalları

Kamuoyu tepkileri bana şunu gösterdi: Yalnız değilim. Aynı şeyleri yaşayan birçok insan var. Bugün mutluyum. Hayatım devam ediyor. Vücudum ve cinselliğimle iyi bir ilişkim var."Kamuoyu tepkileri bana şunu gösterdi: Yalnız değilim. Aynı şeyleri yaşayan birçok insan var. Bugün mutluyum. Hayatım devam ediyor. Vücudum ve cinselliğimle iyi bir ilişkim var.

Lisa-Marie Kreutz

Mağdur

RÖPORTAJ

Röportaj | Toplum

Çevremdeki insanların bana bir kerecik olsun nasıl olduğumu ve evde her şeyin yolunda gidip gitmediğini sormalarını isterdim. Hayatımda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğim o kadar fazla an vardı ki.

Lisa Fahrig

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ

Röportaj | Terapi

Bir kadın tarafından cinsel istismara uğramak, benim erkekliğine çok fazla zarar verdi. Yıllar boyunca bununla mücadele ettim. Bu benim için gerçekten çok zordu. Her iki tarafı uzlaştırmak için çok uzun zamana ihtiyaç duydum.

Nicolas Haaf

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Nicolas Haaf

Röportaj | Danışmanlık

Bu hassas ve özel konuda her zaman cesarete ihtiyaç var. Yine de aramanın yardımı dokunduğundan eminim. İlk adım bir ilk "Kendine güvenmek". Sadece bu bile çoğu zaman tüm diğer adımları çok daha kolaylaştırır.

Tanja von Bodelschwingh

Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda danışman

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Tanja von Bodelschwingh

Röportaj | Geçmişle Yüzleşme

Hikayelerden öğrenmek istiyoruz. Geçmişle yüzleşmenin temel anı bu: Geriye dönüp bakmak, günümüz ve gelecek için bize bir zemin oluşturmalıdır.

Barbara Kavemann

Yeniden Değerlendirme Komisyonu Üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Barbara Kavemann

Röportaj | Öz Yardim

Öz yardım grubumuzda erkekler zaaflarını gösterebilir ve onlarla alay edilmez, aksine saygı gösterilir. Tek başına bu bile bir deneyim: Burada adamı oynamak zorunda değilim, aksine hassas yanlarımı gösterebilirim.

Max Ciolek

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Max Ciolek

RÖPORTAJ | HUKUK

Birçok mağdurda gözlemlediğim gelişmeler çok cesaret verici ve motive edici. Bunlar kısmen uzun süreçte tekrar eski benliğinizi bulmanıza yardımcı olabilir.

Petra Ladenburger
Avukat

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Petra Ladenburger

RÖPORTAJ | ENGELLİ İNSANLAR

Özellikle kriz anlarında insanın dışarıdan çare araması ve sadece kendi çevresinde kalmaması çok faydalıdır. Biz her şeye bağımsız bir gözle bakıyoruz ve durumu nötr bir şekilde düzenlemeye yardımcı olabiliriz.

Pia Witthöft

Cesaret merkezi yöneticisi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Pia Witthöft

  Hemen arayın – Şüpheli durumda bile

  Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda erkek, kadın ve diğer danışmanlarla konuşun. Çağrınız anonim tutulur ve ücretsizdir.

  0800 22 55 530

  Arama saatleri:

  Pzt, Çar, Cum: Saat 9.00 - 14.00
  Salı, Per: Saat 15.00 - 20.00

  Bir mesaj yazın – güvenli ve mahrem

  Cinsel İstismar Yardım Telefonu'na E-Posta ile de danışabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda aldığınız danışmanlık hizmeti mahrem kalır.

  Web analysis / data collection

  The Independent Commissioner for Child Sexual Abuse Issues would like to continuously improve this website. For this purpose, your consent to the statistical collection of usage information is being requested. Your consent can be withdrawn at any time.