Terapi

Bir psikoterapi, istismar ve bunun sonuçları ile baş etmeye yardımcı olabilir. Terapi olanaklarını, yardım sağlayan başvuru noktalarını ve nasıl uygun destek bulabileceğinizi öğrenin.

İstismarın psişik sonuçları neler olabilir?

Sexueller Missbrauch kann Betroffene traumatisieren und körperlich und seelisch tief verletzen. Doch was ist das eigentlich, ein Trauma?

Sexueller Missbrauch kann Betroffene traumatisieren und körperlich und seelisch tief verletzen. Doch was ist das eigentlich, ein Trauma?

Cinsel istismar, mağdur kişileri travmatize edebilir ve bedensel ve ruhsal açıdan derin yaralar açabilir. Peki ama aslında bir travma nedir? Psikolojide bir travma altında bir yandan insanın ağır bir tehdide maruz kaldığı veya tanık olduğu deneyimler anlaşılır. Mağdurlar bu esnada yoğun korku, çaresizlik veya dehşet gibi duygular yaşarlar. Cinsel istismarın ve diğer şiddet deneyimlerinin yanında, örneğin doğal afetler veya kazalar da insanları travmatize edebilir.

Cinsel istismar mağdurları çoğu zaman yaşadıkları ile başa çıkmakta zorlanır. Bu onların doğrudan veya hatta yıllar sonra da sıkıntı çekmesi, psişik semptomlar göstermesi veya hastalık yaşamasına neden olabilir. Özellikle birçok mağdur travma sonrası stres bozukluğu, yani kısaca PTBS geliştirir. Bu kendini özellikle uyku bozuklukları veya geçmişe dönüşler ile gösterir. Geçmişe dönüşler, yaşanan travmatik olaylara dair hatıralardır ve mağdurlar tarafından çoğu zaman travmanın kontrol edilemez ve düşünsel olarak yeniden yaşanması şeklinde deneyimlenir. Depresyonlar, korku veya kişilik bozuklukları, cinsel sorunlar ve bağımlılık davranışları, olası sonuçlar arasında yer alır.

Bazen sonuçlar çok belirgin olmasa da mağdurların acıları bilinçaltına itilir ve örneğin inzivaya çekilme veya özgüven düşüklüğü ile kendini gösterir. Bu insanlar travmatik deneyimlerle başa çıkmakta zorlanırlar. Yaşananların sonuçları, mağdurun sağlıklı ilişkiler sürdürmekte zorlanması veya mesleki veya eğitim anlamında tam potansiyelini ortaya koyamaması ile de kendini gösterebilir.

Ağır şiddet deneyimi vakalarında bir dissosiyatif bozukluk da meydana gelebilir. Bir dissosiyasyon aslında bir insanın bir travmatik deneyim sırasında ağır psişik etkilerden korumak için doğal bir psişik reaksiyondur. İnsanlar bu sayede yaşadıkları ile "bağlantısını koparabilir". Ancak ağır ve özellikle uzun süreli travmatik deneyimler, mağdurların sürekli dissosiyatif deneyimler yaşamasına neden olabilir. Örneğin zaman zaman kendi düşüncelerinden ve duygularından ve kendi bedeninden ayrılmış gibi hissedebilirler. Ya da belirli bir zamanda artık neler yaptıklarını hatırlayamazlar.

Bazı insanlar örneğin uzun süreli gezilere çıkarlar ve ardından bunları hatırlayamazlar. Dissosiyatif bozukluğun, çok ağır şiddet biçimlerinde meydana gelebilen ağır formları da vardır. Bu sırada kişilik birden fazla kimliğe parçalanır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Bilinmesi gerekenler" başlığında "Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet ve ritüel şiddeti" altında bulabilirsiniz.

Psikoterapi nedir?

Bir psikoterapi, ruhsal hastalıkları ve ruhsal hastalıkların büyük rol oynadığı bedensel hastalıkları da tedavi eder. Cinselleştirilmiş şiddetin psişik sonuçları da bunların arasındadır.

Bir psikoterapi, ruhsal hastalıkları ve ruhsal hastalıkların büyük rol oynadığı bedensel hastalıkları da tedavi eder. Cinselleştirilmiş şiddetin psişik sonuçları da bunların arasındadır.

Psikoterapi, bilimsel olarak kabul görmüş yöntemlerden faydalanır. Temel eğitimleri itibariyle tıp doktoru olan psikiyatrlardan farklı olarak (psikolojik) psikoterapistler ilaç yazmazlar. Bir psikoterapi, hasta ve psikoterapist arasındaki özel bir görüşme çerçevesinde gerçekleşir. Egzersizler ve ayrıca çocuklarda oyunlar da bunların arasında yer alır. Psikoterapide çeşitli yöntemler vardır.

Hangi terapi yöntemleri vardır?

Terapi yöntemleri, yönetmeliğe bağlı terapiler olarak da adlandırılır. Bunlar tüm psişik bozuklukların tedavisinde sağlık sandığı tarafından karşılanan, bilimsel olarak kabul görmüş yöntemlerdir.

Terapi yöntemleri, yönetmeliğe bağlı terapiler olarak da adlandırılır. Bunlar tüm psişik bozuklukların tedavisinde sağlık sandığı tarafından karşılanan, bilimsel olarak kabul görmüş yöntemlerdir.

Psikoterapistler çoğu zaman yöntemlerden biri üzerinde uzmanlaşmıştır. Davranış terapisi, derinlemesine psikoloji esaslı psikoterapi ve analitik psikoterapinin yanında yetişkinler için sistemik terapi de bunların arasında yer alır. Bu farklı yöntemlerin neleri kapsadığını, "Psikoterapiye giden yollar" web sitesi üzerinde okuyabilirsiniz.

Yöntemler bireysel ve grup tedavileri şeklinde teklif edilir. Terapide diğer spesifik travma terapötik yöntemler de uygulama alanı bulabilir, örneğin travma odaklı bilişsel davranış terapisi veya Eye Movement Desensitization and Reprocessing, yani kısaca EMDR. EMDR'de travmatik deneyimlerle baş edilmesi göz hareketleriyle desteklenir. Bunun haricinde örneğin konuşma psikolojisi terapisi, gestalt terapisi ve beden odaklı yöntem gibi terapi türleri vardır. Bunlar sağlık sandığı tarafından değil, ancak bazen başka masrafları üstlenen kuruluşlar tarafından karşılanır. Psikoterapötik görüşme saatinde bir psikoterapiye ihtiyacınız olup olmadığını ve eğer varsa hangi terapi türünün size ve durumunuza en uygun olduğunu ve masrafların nasıl karşılanabileceğini açıklığa kavuşturabilirsiniz.

Mağdur insanlara tabii ki sadece psikoterapiler yardım etmez. Uzmanlaşmış danışma merkezlerinde de psikoterapi bilgilerine sahip insanlar psikolojik destek sağlar. Genellikle bu danışmanlık teklifleri ücretsizdir ve erişim bir psikoterapiden daha kolay olabilir. Çeşitli yollar mümkündür: Bazı mağdurlar için psikoterapiye giden yol bir danışmanlık merkezinden geçer. Diğerleri için bir danışmanlık yeterlidir veya doğrudan psikoterapi ilk adımdır.

Bir psikoterapinin ne zaman yardımı dokunabilir?

Cinsel istismara maruz kalan bir insan veya onun yakını, bir psikoterapinin yardımcı olabileceği semptomlar gösterebilir.

Cinsel istismara maruz kalan bir insan veya onun yakını, bir psikoterapinin yardımcı olabileceği semptomlar gösterebilir.

Bir şiddet deneyiminden hemen sonra mağdur kişinin yaşadıklarını atlatabilmesi için hızlıca terapötik yardım araması onu destekleyebilir. Cinselleştirilmiş şiddet deneyimleri çok geride kalsa bile terapötik yardım aramak faydalı olabilir.

Yetişkinler için psikoterapi

Örneğin uyku bozuklukları veya mağdur bir kişi olarak geçmişe dönüşler yaşıyorsanız, psikoterapi size yardımcı olabilir. Geçmişe dönüşler, yaşanan travmatik olaylara dair hatıralardır ve mağdur insanlar tarafından genellikle travmanın kontrol edilemez ve düşünsel olarak yeniden yaşanması şeklinde deneyimlenir. Ya da öncesinde sorun yaşamadan hallettiğiniz gündelik işleri veya işinizi artık halledemiyorsanız veya zorlukla halledebiliyorsanız. Belki de yakınlarınızla veya arkadaş çevrenizle paylaşımda bulunmanın artık yardımı dokunmuyordur veya iyi olmadığınız için ilişkilerinizi etkiliyordur? Çevreniz sizin hakkınızda endişeleniyor veya siz kendiniz korku ve endişe içinde misiniz? Desteğe ihtiyacınız olduğu hissine kapılıyorsanız, sizin için bir psikoterapi söz konusu olabilir.

Çocuklar ve gençler için psikoterapi

Çocuklar ve gençler şiddet deneyimlerine çok çeşitli ve çok bireysel tepkiler verebilir. Özellikle küçük çocuklar, bıraktıkları davranış biçimlerine dönebilirler. Örneğin bazıları yine baş parmağını emmeye, altına kaçırmaya başlar veya ebeveynleri ile aynı yatakta yatmak isterler. Ebeveynlerinden ayrılmaya tahammül edemezler. Bazı çocuklar yaşadıkları psişik yükü, karın ve baş ağrısı gibi bedensel şikayetler üzerinden de gösterirler.

Çocuklar ve gençlerde şiddet deneyimlerinden sonra uzun süreli duygudurum değişiklikleri de görülebilir. Komple izole olabilirler ve artık mümkün olduğunca kimseyle görüşmek istemezler. Bazı çocuklar öfke krizlerine girerler ve çok çabuk sinirlenirler. Eskiden olağan bir şekilde üstesinden gelebildikleri durumlar ve koşullar, onlarda aniden büyük korkuları ve duyguları tetikleyebilir. Çoğu zaman okulda dikkat çekici performans düşüşleri, nadiren artışları görülebilir. Bazen özellikle genç insanlar gerçekten hayatta olduklarını hissetmek veya içlerindeki olağanüstü gerilimi düşürmek için kendilerini de yaralarlar.

Burada anlatılan tüm semptomlar bir şiddet deneyiminin sonucu olmayabilir ve bunların başka nedenleri de olabilir. Ancak çocuklar ve gençler psikolojik baskı yaşadığında veya gündelik yaşamda, başka insanlarla etkileşimde veya okulda ya da eğitimde kısıtlandığında, bir psikoterapi yerinde olabilir. Bu arada çocuk ve genç psikoterapistleri çocukları, gençleri ve 21. yaşını tamamlayana kadar genç yetişkinleri tedavi etmektedir.

Birilerine danışın!

Bir terapinin doğru olup olmadığı hakkında, aile hekiminizle veya cinselleştirilmiş şiddet konusunda uzman danışmanlık merkeziyle görüşebilirsiniz. Bunun yanında yerleşik psikoterapistler durumunuzu anlatabileceğiniz ve danışabileceğiniz bir görüşme saati sunuyor.

Psikoterapide sıkıntı yaşandığında kim yardım eder?

Bir psikoperatistin ölçülü davranmaması ve doğru muamele görmediğiniz hissine kapılmanız söz konusu olabilir. Bu durumlarda etik kurulu ekibi size gizli, ücretsiz ve gerektiğinde anonim danışmanlık yapar.

Bir psikoperatistin ölçülü davranmaması ve doğru muamele görmediğiniz hissine kapılmanız söz konusu olabilir. Bu durumlarda etik kurulu ekibi size gizli, ücretsiz ve gerektiğinde anonim danışmanlık yapar.

Örneğin,

 • terapilerinizde sorunlar veya çatışmalar varsa;
 • güvensiz, kırılmış veya yanlış tedavi olmuş hissediyorsanız;
 • bir terapi anlaşılmaz bir şekilde yarıda kesilmişse;
 • muhtemelen etik çizgilerin ihlal edilmesi söz konusuysa;
 • Resmi bir şikayet için bir kanal arıyorsanız veya bir uzlaştırma ya da meditasyon talep ediyorsanız.

Etik kurul ile ilgili diğer bilgileri buradan bulabilirsiniz. Hasta olarak haklarınız hakkında daha fazlasını Almanya Psikoterapistler Odası'nın (Bundespsychotherapeutenkammer) "Yol Gösterici" altında öğrenebilirsiniz.

Ayakta Psikoterapi

Ayakta psikoterapi nedir?

Ayakta psikoterapide seanslar genellikle haftalık olarak, tedavi edilen muayenehanede gerçekleşir.

Ayakta psikoterapide seanslar genellikle haftalık olarak, tedavi edilen muayenehanede gerçekleşir.

Ayakta tedavinin avantajı, hasta olarak sizin öğrendiklerinizi hemen uygulamanız ve alışkın olduğunuz gündelik yaşamda koruyabilmenizdir. Bir terapi yeri bulunduğunda ve taşma kapasitesi yüksek bir terapötik ilişki geliştiğinde, genellikle uzun vadeli refakat mümkün olabilir ve tedavi bireysel ihtiyaçlara ve güncel sıkıntılara adapte edilebilir.

Psikoterapötik görüşme saatinde neler yapılır?

Tedavi başlamadan önce ilk görüşmelerinizi yaparsınız. Bu yetişkinlerde altı, çocuklarda veya ruhsal engele sahip bireylerde on randevuya kadar artabilir.

Tedavi başlamadan önce ilk görüşmelerinizi yaparsınız. Bu yetişkinlerde altı, çocuklarda veya ruhsal engele sahip bireylerde on randevuya kadar artabilir.

Bunların aynı veya farklı muayenehanelerde gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu psikoterapötik görüşme saatinde, sizin için bir tedavi gerekip gerekmediğini öğrenebilirsiniz. Son on iki ay içinde bir hastanede veya bir rehabilitasyon kliniğinde tedavi edilmiş olmanız dışında bu her tedaviden önce yapılmalıdır. 

Psikoterapik görüşme saatinde, hangi psişik şikayetleriniz olduğunu ve bunların gündelik yaşamınızda nasıl kendini gösterdiğini açıklayabilirsiniz. Psikoterapist size, her bir psikoterapötik yöntem ve tedavi şekli hakkında bilgiler de verecektir ve siz de sorularınızı açıklığa kavuşturabilirsiniz.

Bir psikoterapi her zaman hemen gerçekleştirilemeyebilir. Psikoperapistin görüşme saatinden sonra yakın zamanda bir terapi randevusu verememesi söz konusu olabilir. Bundan dolayı cesaretiniz kırılmasın! Bir terapinin sizin için uygun olup olmadığını ve uygun bir tedavi şeklinin nasıl görünebileceğini öğrenmek için psikoterapötik görüşme saatinden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca görüşme saatinin sonunda, sizin için hangi yardımın önerileceğine dair bir yazılı bilgi alırsınız; örneğin bir yönetmeliğe bağlı terapi, bir hastane tedavisi, bir danışmanlık veya öz yardım grubu. Bu yazılı tavsiye önemlidir. Eğer sizde bir yönetmeliğe bağlı psikoterapi acilen gerekliyse, bununla randevu servis noktalarında bir psikoterapi yerinin belirlenmesine dair bir talebiniz olacaktır.

Bir akut tedavi nedir?

Bir akut kriz içindeyseniz, psikoterapist size görüşme saatinden sonra hızlıca başka randevular önerecek veya sizi başka bir yere yönlendirecektir.

Bir akut kriz içindeyseniz, psikoterapist size görüşme saatinden sonra hızlıca başka randevular önerecek veya sizi başka bir yere yönlendirecektir.

Buna akut tedavi denilir. Bu akut psişik krizlerin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Akut tedavi çoğunlukla her biri 50 dakikalık on iki seanstan oluşur. Çocuklar ve gençlerde veliler genellikle her biri 50 dakikalık üç ek seans ile tedaviye dahil edilebilir. Akut tedavi sırasında gelecekte nasıl devam edilebileceği de konuşulabilir. Psikoterapist sizinle örneğin bir ayakta veya (kısmen) yatarak tedavinin söz konusu olup olmadığı hakkında konuşur.

Bu tedavi için sağlık sandığına başvuru yapılması gerekli değildir. Psikoterapist görüşme saatinden sonra size bir akut tedavi sunamıyorsa, bir yazılı tavsiye alırsınız. Bununla yasal sigortası olanlar, Federal Sigorta Hekimleri Derneği'nin randevu servis merkezine başvurabilir. Bu iki hafta içinde bir akut tedavi randevusu verecektir. Akut tedavi hakkında daha fazlasını Almanya Psikoterapistler Odası'nın "Psikoterapi yolları" web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Deneme seansları neye yarar?

Görüşme saatinden sonra psikoterapiye başlamak istediğiniz kesinleşirse, sonraki adımda her biri 50 dakikalık iki ilâ dört psikoterapötik deneme seansı gerçekleşir. Buna "Deneme" veya "Deneme seansları" adı da verilir.

Görüşme saatinden sonra psikoterapiye başlamak istediğiniz kesinleşirse, sonraki adımda her biri 50 dakikalık iki ilâ dört psikoterapötik deneme seansı gerçekleşir. Buna "Deneme" veya "Deneme seansları" adı da verilir.

Çocuklar ve gençlerde yanı sıra ruhsal engele sahip insanlar da altıya kadar deneme seansı yapılabilir. Sağlık sandığı bir başvuru yapmanıza gerek kalmadan bunun masraflarını üstlenir.

Bu psikoterapötik deneme seansları, hasta ile terapistin birbirini karşılıklı tanımasına hizmet eder. Güvenilir bir terapi ilişkisi kurup kuramayacağınızı test edersiniz. Bu ilişki terapi için önemli bir temel oluşturur. Bu nedenle bu deneme seanslarında kendinizi nasıl hissettiğinize özellikle odaklanmalısınız. Ayrıca sorularınız varsa bunları sorun. Kendinizi emin ellerde mi hissediyorsunuz? Kalbinizdeki her şeyi anlatabiliyor musunuz? Eğer değilse, kendinizi iyi hissedene kadar başka muayenehanelere başvurabilirsiniz.

Psikoterapistler de bu seanslarda, size uygun tedavi sunup sunamayacaklarını test ederler. Bu deneme seanslarında terapist bir tedavi planı tasarlar ve bunu sizinle paylaşır.

Kısa ve uzun vadeli terapi nasıl ayırt edilir?

Kısa ve uzun vadeli terapi süre ve sağlık sandığına başvuru süreci bakımından farklıdır. Çoğunlukla kısa süreli terapiyle başlanılır. Bu, her biri 50 dakika olan on iki seanslık iki bölümden oluşur.

Kısa ve uzun vadeli terapi süre ve sağlık sandığına başvuru süreci bakımından farklıdır. Çoğunlukla kısa süreli terapiyle başlanılır. Bu, her biri 50 dakika olan on iki seanslık iki bölümden oluşur.

İlk on iki seanstan sonra bunların yeterli gelmediği ortaya çıkarsa, on iki seanslık başka seanslarla bir uzatma talebinde bulunabilir. Daha uzun bir tedavi gerekliyse, kısa süreli terapiyi bir uzun süreli terapiyi dönüştürmek de mümkündür. 

Uzun süreli terapiler yönteme bağlı olarak 36 ile 300 terapi saati arasında sürebilir. Özel gerekçeye sahip ağır vakalarda daha fazla saat talebinde bulunulabilir. Ruhsal engele sahip insanlarda, ilgilenen insanların terapiye dahil edilmesi durumunda başka terapi saatleri talep edilebilir.
Ayakta tedavi hakkında daha fazla bilgiyi Almanya Psikoterapistler Odası'nın (Bundespsychotherapeutenkammer) "Psikoterapi yolları" web sitesinden edinebilirsiniz.

Bir terapi yerini nasıl bulabilirim?

Bir terapi yeri bulmak için doğrudan yakınınızdaki psikoterapistlerin yanı sıra uzman doktorlara başvurabilirsiniz. "Yardım bul" altında da bunlardan bazıları kayıtlıdır.

Bir terapi yeri bulmak için doğrudan yakınınızdaki psikoterapistlerin yanı sıra uzman doktorlara başvurabilirsiniz. "Yardım bul" altında da bunlardan bazıları kayıtlıdır.

Burada ayrıca, başka veri tabanlarını kullanıma sunan Federal Sigorta Hekimleri Derneklerinin ve Psikoterapist Odaları'nın web siteleri ile arama motorlarının linkleri bulunur. Masrafların yasal sağlık sandıkları tarafından karşılanması durumunda psikoterapistlerin yasal sağlık sandıkları ile hesaplaşabilmeleri için bir sandık onayına ihtiyacı vardır. Bir psikoterapi için aşağıdaki meslek dallarına ve başvuru noktalarına başvurabilirsiniz:

 • Psikolojik psikoterapistler
 • Psikolojik çocuk ve genç psikoterapistleri
 • Psikiyatri ve psikoterapi uzman doktorları
 • Çocuk ve genç psikiyatrisi ve psikoterapisi uzman doktorları
 • Psikosomatik tıp ve psikoterapi uzman doktorları
 • "Psikoterapi" ek unvanlı uzman doktorlar
 • Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar ve doktorlar için psikiyatri ve psikoterapi hastanelerinde psikiyatrik enstitü ayakta tedavi merkezleri 
 • Psikolojik üniversite enstitülerinde yüksekokul ayakta tedavi merkezleri 
 • Psikoterapistler için eğitim enstitülerinde ayakta tedavi merkezleri

Ayrıca Federal Sigorta Hekimleri Derneği yasal sigortası olanlar için bir randevu servis merkezi hizmete sunmaktadır. Buraya günün her saatinde 116117 numarası altında ya da online olarak ulaşabilirsiniz ve psikoterapi görüşme saati için bir randevu alabilirsiniz. Halihazırda bir psikoterapötik görüşme saatine katıldıysanız ve bir akut tedavinin veya bir yönetmeliğe bağlı psikoterapinin gerekli olduğuna dair bir belgeniz varsa, randevu servis merkezi sizin için bir terapi yeri bulmaya çalışmalıdır.
 

Ayrıca Federal Sigorta Hekimleri Derneği yasal sigortası olanlar için bir randevu servis merkezi hizmete sunmaktadır. Buraya günün her saatinde 116117 numarası altında ya da online olarak ulaşabilirsiniz ve psikoterapi görüşme saati için bir randevu alabilirsiniz. Halihazırda bir psikoterapötik görüşme saatine katıldıysanız ve bir akut tedavinin veya bir yönetmeliğe bağlı psikoterapinin gerekli olduğuna dair bir belgeniz varsa, randevu servis merkezi sizin için bir terapi yeri bulmaya çalışmalıdır.

Bekleme süresi bir yönetmeliğe bağlı psikoterapi tavsiye edildiyse deneme seansı randevusu için en çok dört hafta ve bir akut tedavi için en çok iki hafta sürmelidir. İsteğe bağlı bir muayenehane veya isteğe bağlı bir randevu talebi söz konusu değildir. Yani belirli bir muayenehaneden bir randevu almak istiyorsanız, bir randevu kararlaştırmak için doğrudan burayı aramalısınız. Danışma merkezleri de arama sırasında sizi destekleyebilir. Bunlar yerel olarak genellikle iyi bir ağa sahiptir ve travma terapisi konusunda uzmanlaşmış terapistleri de tanırlar.

Bir terapi yeri bulamazsam ne yapmalıyım?

Özellikle yasal sigortalı insanlarda, sandık onaylı psikoterapistlerin öngörülebilir bir zamanda boş terapi yeri sunamaması söz konusu olabilir.

Özellikle yasal sigortalı insanlarda, sandık onaylı psikoterapistlerin öngörülebilir bir zamanda boş terapi yeri sunamaması söz konusu olabilir.

Federal Sigorta Hekimleri Derneği'nin randevu servis merkezi size bir terapi yeri sağlayamaması durumunda da sağlık sandığınıza bir psikoterapötik özel muayenehanede tedavi için bir başvuruda bulunabilirsiniz.

Bunun önkoşulu bir ruhsat, yani devlet tarafından verilmiş bir tedavi izninin yanı sıra ilgili ihtisas bilgisi (davranış terapisi, derinlemesine psikolojik temelli psikoterapi, psikoanalitik psikoterapi veya yetişkinlerde sistemik terapi). Ancak bir sandık onayı gerekli değildir. Bu sürece masraf iadesi süreci denilir. Ancak uygulamada birçok masraf iadesi başvurusu sağlık sandığı tarafından reddedilmektedir. Sigortalıların psikoterapinin gerekli ve ötelenemez olduğunu, sözleşmeli psikoterapistte tedavi görme denemelerinin başarısız olduğunu ispat etmesi halinde de durum değişmez.

Bir terapi yerini daha uzun süre beklemeniz gerekiyorsa, alternatif olarak bir uzmanlaşmış danışma merkezine başvurabilirsiniz. Bunlar mağdurlara uzun süreler boyunca eşlik eder ve destekler. Çoğu zaman siz bir terapi yeri bulana kadar faydalanabileceğiniz terapötik teklifler de sunarlar. Bir öz yardım grubunda diğer mağdurlarla paylaşımların da size yardımı dokunabilir ve sıkıntılarını azaltır.

Ayakta psikoterapiyi kim ödüyor?

Yasal sağlık sigortası yönetmeliğe bağlı terapileri, yani davranış terapisi, derinlemesine psikolojik esaslı terapi, analitik psikoterapi ve yetişkinler için sistemik terapi için masrafları karşılamaktadır.

Yasal sağlık sigortası yönetmeliğe bağlı terapileri, yani davranış terapisi, derinlemesine psikolojik esaslı terapi, analitik psikoterapi ve yetişkinler için sistemik terapi için masrafları karşılamaktadır.

Tek başına veya grup terapilerine katılabilirsiniz. Önemli olan psikoterapistinizin bir sandık onayına sahip olması ve yasal sağlık sandıkları ile hesaplaşabilmesidir.

Psikoterapötik tedavinin sağlık sandığı tarafından finanse edilebilmesi için öncesinde buna bir başvuruda bulunulması ve sandık tarafından onaylanmış olması gerekir. Ancak başvuru süreci, bir akut tedavi, kısa süreli veya uzun süreli terapi başvurusu yapılıp yapılmamasına bağlı olarak değişmektedir. Psikoterapistiniz, hangi durumlarda ne yapılacağını çok iyi bilir ve genellikle bir başvuru dilekçesi hazırlar. Çoğu zaman sadece başvuruyu okumanız ve onaylamanız halinde imzalamanız yeterlidir.

Özel sağlık sigortası olan kişilerde masraflar, sigorta sözleşmesindeki anlaşmalara uygun olarak karşılanır.

Başvuru dilekçesi ve masrafların sağlık sandıkları tarafından üstlenilmesine dair daha fazlasını buradan öğrenebilirsiniz.

Cinsel istismar mağdurları, bir psikoterapi taleplerini şiddet suçları mağdurları için tazminat yasası, kısaca OEG, cinsel istismar fonu ve kiliselerin tanıma ve tazminat hizmetleri üzerinden de geçerli kılabilir. Belirli durumlarda yasal emeklilik ve kaza sigortası da masrafları üstlenmektedir. "Maddi Yardımlar" altında sizin için daha fazla bilgiyi derledik.

Ayakta psikoterapiyi kim ödüyor?

Yasal sağlık sigortası yönetmeliğe bağlı terapileri, yani davranış terapisi, derinlemesine psikolojik esaslı terapi, analitik psikoterapi ve yetişkinler için sistemik terapi için masrafları karşılamaktadır.

Yasal sağlık sigortası yönetmeliğe bağlı terapileri, yani davranış terapisi, derinlemesine psikolojik esaslı terapi, analitik psikoterapi ve yetişkinler için sistemik terapi için masrafları karşılamaktadır.

Tek başına veya grup terapilerine katılabilirsiniz. Önemli olan psikoterapistinizin bir sandık onayına sahip olması ve yasal sağlık sandıkları ile hesaplaşabilmesidir.

Psikoterapötik tedavinin sağlık sandığı tarafından finanse edilebilmesi için öncesinde buna bir başvuruda bulunulması ve sandık tarafından onaylanmış olması gerekir. Ancak başvuru süreci, bir akut tedavi, kısa süreli veya uzun süreli terapi başvurusu yapılıp yapılmamasına bağlı olarak değişmektedir. Psikoterapistiniz, hangi durumlarda ne yapılacağını çok iyi bilir ve genellikle bir başvuru dilekçesi hazırlar. Çoğu zaman sadece başvuruyu okumanız ve onaylamanız halinde imzalamanız yeterlidir.

Özel sağlık sigortası olan kişilerde masraflar, sigorta sözleşmesindeki anlaşmalara uygun olarak karşılanır.

Başvuru dilekçesi ve masrafların sağlık sandıkları tarafından üstlenilmesine dair daha fazlasını buradan öğrenebilirsiniz.

Cinsel istismar mağdurları, bir psikoterapi taleplerini şiddet suçları mağdurları için tazminat yasası, kısaca OEG, cinsel istismar fonu ve kiliselerin tanıma ve tazminat hizmetleri üzerinden de geçerli kılabilir. Belirli durumlarda yasal emeklilik ve kaza sigortası da masrafları üstlenmektedir. "Maddi Yardımlar" altında sizin için daha fazla bilgiyi derledik.

Yatarak ve kısmen yatarak tedavi

Yatarak ve kısmen yatarak tedavi nedir?

Yatarak tedavide hastalar çoğunlukla bir kliniğe yatırılır ve gece gündüz burada kalırlar. Krizler sırasında hem gündüz hem de geceleri hemen yardım alırlar.

Yatarak tedavide hastalar çoğunlukla bir kliniğe yatırılır ve gece gündüz burada kalırlar. Krizler sırasında hem gündüz hem de geceleri hemen yardım alırlar.

Psişik hastalık özellikle ağırsa ve örneğin bir ayakta tedavi bir iyileşme sağlamıyorsa, yatarak tedavi gerekli olabilir. Ya da psişik hastalık kriz şeklinde evriliyorsa ve kişi günlük yaşamıyla başa çıkamıyorsa veya artık uzun bir süre boyunca çalışamıyorsa da bu söz konusudur.

Ancak bu sırada mağdurların bir yatarak barınma sonrasında tekrar eski düşünce ve davranış şablonuna geri dönmesi riski bulunur. Çünkü klinikte geçirilen süreden sonra yine gündelik yaşamları ve bunların zorlukları ile karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden normalde halihazırda yatarak barınma sırasında, taburcu olduktan sonraki zaman için iyi bir hazırlık sürecinden geçilmelidir. Yatarak tedaviye ek olarak 2018 yılından beri yatarak tedaviye eşdeğer tedavi vardır. Bu yatarak tedavi gibidir ancak evde gerçekleşir.

Kısmen yatarak veya gündüz kliniği tedavisinde hastalar gününü klinikte geçirir ve akşamları evlerine geri dönerler. Bu tedavide, yoğun düzeyde ilgilenilme avantajına sahiptirler. Aynı zamanda hastalar evde de vakit geçirdiğinden, taburcu olduktan sonra gündelik yaşama geçişleri daha kolay olabilir.

Beni ne bekliyor?

Tedavi farklı terapötik tekliflerden meydana gelir.

Tedavi farklı terapötik tekliflerden meydana gelir.

Şunlar mümkündür:

 • Tekli veya grup psikoterapisi
 • doktor refakati
 • ilaçlarla terapi
 • ergoterapi
 • sanat terapisi veya müzik terapisi gibi yaratıcı terapi yöntemleri
 • vücut terapisi yöntemi
 • rahatlama teknikleri
 • psikoeğitim
 • fizyoterapi
 • spor ve hareket terapisi

Bunun için tıp, psikoterapi, fizyoterapi yanı sıra sağlık ve hasta bakımı gibi çeşitli meslek grupları ekip halinde birlikte çalışmaktadır.

Kime başvurabilirim?

Bir klinikte yatarak veya kısmen yatarak tedavi görmek için genellikle bir psikoterapötik veya doktor bilgilendirmesine ihtiyacınız vardır.

Bir klinikte yatarak veya kısmen yatarak tedavi görmek için genellikle bir psikoterapötik veya doktor bilgilendirmesine ihtiyacınız vardır.

Bunu özellikle şuradan alabilirsiniz:

 • Aile hekimi
 • Psikoterapistler
 • Çocuk ve genç psikoterapistleri
 • Psikiyatri ve psikoterapi uzman doktorları
 • Ruh ve sinir hastalıkları uzman doktorları
 • Çocuk ve genç psikiyatrisi ve psikoterapisi uzman doktorları

Birçok klinik hastayı almadan önce, tedavinin gerekli olup olmadığını ve kliniğin gerekli tedaviyi sunup sunmadığını görüşmek ön görüşmelerde bulunur. Yatarak veya kısmen yatarak hastane tedavileri şu tesisleri sunmaktadır:

 • Psikiyatri ve psikoterapi uzman kliniği
 • Çocuk ve genç psikiyatrisi ve psikoterapisi uzman kliniği
 • Psikosomatik tıp ve psikoterapi uzman kliniği
 • Psikiyatrik, psikoterapötik veya psikosomatik uzman bölüme sahip genel hastane
 • Psikosomatik veya psikoterapötik rehabilitasyon kliniği

Yakınınızda bir klinik veya ayakta tedavi merkezi mi arıyorsunuz? "Yardım bul" altında bazı başvuru noktaları bulunur.

Tedavi masraflarını kim karşılıyor?

Yasal sağlık sandıkları belirli durumlarda yatarak veya kısmen yatarak hastane tedavisi için masrafları karşılamaktadır.

Yasal sağlık sandıkları belirli durumlarda yatarak veya kısmen yatarak hastane tedavisi için masrafları karşılamaktadır.

Bu durumlar

 • ayakta tedavi tedbirleri ile tedavi edilemeyen bir hastalığın söz konusu olması,
 • bir krizin yatarak tedaviyi gerekli kılması,
 • bir ayakta tedavinin iyileşme sağlayamamasıdır.

Yatarak tedavi kararı aile hekimi, tedavi eden uzman doktor veya (çocuk ve genç) psikoterapisti tarafından verilir.

Kısmen yatarak veya yatarak rehabilitasyon için tedbirler talep edilmelidir. Çalışanlarda emeklilik sigortası kurumu örneğin Alman Emeklilik Sigortası, masrafları karşılar. Bu noktada bir tıbbi rehabilitasyon için başvuruda bulunmanız gerekir. Doktorlar ve psikoterapistler bu konuda sizi destekleyebilir. Başka hizmet sağlayıcısı bulunmayan işsizler veya işi bırakmış olan kişilerde başvuru sağlık sandığına yapılmalıdır. Sağlık sandıkları masrafları karşılıyorsa, doktorunuz veya psikoterapistiniz tıbbi rehabilitasyon için başvuruda bulunabilir.

Bir tedavinin masraflarının karşılanması hakkında daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz? Diğer bilgileri Almanya Psikoterapistler Odası'nın "Yol gösterisi" üzerinden edinebilirsiniz.

Kapsamlı Bilgiler

Psikoterapi konusu hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu bilgiler size yardımcı olabilir:

Psikoterapi konusu hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu bilgiler size yardımcı olabilir:

Bir terapiye girmek istiyorsunuz
 • "Psikoterapi yolları" web sitesi sizi psikoterapi konusu hakkında birçok pratik öneri ve arka planlar ile bilgilendiriyor.
Ebeveyn olarak bilgilendirmek istiyorsunuz
Mesleğiniz gereği gençlerle iç içesiniz
 • Almanya Psikoterapistler Odası'nın (Bundespsychotherapeutenkammer) "Duyguları parçala" web sitesi gençlerin, kendilerine ve duygularına neler olduğunu bulmalarına yardımcı oluyor.
Mesleki olarak sığınmacılarla çalışıyorsunuz

Cesaret veren hikayeler

Röportaj | Spor Dalları

Kamuoyu tepkileri bana şunu gösterdi: Yalnız değilim. Aynı şeyleri yaşayan birçok insan var. Bugün mutluyum. Hayatım devam ediyor. Vücudum ve cinselliğimle iyi bir ilişkim var."Kamuoyu tepkileri bana şunu gösterdi: Yalnız değilim. Aynı şeyleri yaşayan birçok insan var. Bugün mutluyum. Hayatım devam ediyor. Vücudum ve cinselliğimle iyi bir ilişkim var.

Lisa-Marie Kreutz

Mağdur

RÖPORTAJ

Röportaj | Toplum

Çevremdeki insanların bana bir kerecik olsun nasıl olduğumu ve evde her şeyin yolunda gidip gitmediğini sormalarını isterdim. Hayatımda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğim o kadar fazla an vardı ki.

Lisa Fahrig

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ

Röportaj | Terapi

Bir kadın tarafından cinsel istismara uğramak, benim erkekliğine çok fazla zarar verdi. Yıllar boyunca bununla mücadele ettim. Bu benim için gerçekten çok zordu. Her iki tarafı uzlaştırmak için çok uzun zamana ihtiyaç duydum.

Nicolas Haaf

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Nicolas Haaf

RÖPORTAJ | DANIŞMANLIK

Bu hassas ve özel konuda her zaman cesarete ihtiyaç var. Yine de aramanın yardımı dokunduğundan eminim. İlk adım bir ilk "Kendine güvenmek". Sadece bu bile çoğu zaman tüm diğer adımları çok daha kolaylaştırır.

Tanja von Bodelschwingh

Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda danışman

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Tanja von Bodelschwingh

Röportaj | Geçmişle Yüzleşme

Hikayelerden öğrenmek istiyoruz. Geçmişle yüzleşmenin temel anı bu: Geriye dönüp bakmak, günümüz ve gelecek için bize bir zemin oluşturmalıdır.

Barbara Kavemann

Yeniden Değerlendirme Komisyonu Üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Barbara Kavemann

Röportaj | Öz Yardim

Öz yardım grubumuzda erkekler zaaflarını gösterebilir ve onlarla alay edilmez, aksine saygı gösterilir. Tek başına bu bile bir deneyim: Burada adamı oynamak zorunda değilim, aksine hassas yanlarımı gösterebilirim.

Max Ciolek

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Max Ciolek

RÖPORTAJ | HUKUK

Birçok mağdurda gözlemlediğim gelişmeler çok cesaret verici ve motive edici. Bunlar kısmen uzun süreçte tekrar eski benliğinizi bulmanıza yardımcı olabilir.

Petra Ladenburger
Avukat

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Petra Ladenburger

RÖPORTAJ | ENGELLİ İNSANLAR

Özellikle kriz anlarında insanın dışarıdan çare araması ve sadece kendi çevresinde kalmaması çok faydalıdır. Biz her şeye bağımsız bir gözle bakıyoruz ve durumu nötr bir şekilde düzenlemeye yardımcı olabiliriz.

Pia Witthöft

Cesaret merkezi yöneticisi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Pia Witthöft

  Hemen arayın – Şüpheli durumda bile

  Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda erkek, kadın ve diğer danışmanlarla konuşun. Çağrınız anonim tutulur ve ücretsizdir.

  0800 22 55 530

  Arama saatleri:

  Pzt, Çar, Cum: Saat 9.00 - 14.00
  Salı, Per: Saat 15.00 - 20.00

  Bir mesaj yazın – güvenli ve mahrem

  Cinsel İstismar Yardım Telefonu'na E-Posta ile de danışabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda aldığınız danışmanlık hizmeti mahrem kalır.

  Web analysis / data collection

  The Independent Commissioner for Child Sexual Abuse Issues would like to continuously improve this website. For this purpose, your consent to the statistical collection of usage information is being requested. Your consent can be withdrawn at any time.