Hukuk

Hukuk konusu mağdur kişiler ile yakınlarında birçok soru işaretine neden olabilir. Biz sizi bilgilendiriyoruz ve nereden destek alabileceğinizi gösteriyoruz.

Hangi hukuki olanaklara sahibim?

Çoğu mağdur veya yakını, birçok kural ve formalite olması nedeniyle öncelikle hukuki açıdan doğru yolu bulmakta zorlanıyor.

Çoğu mağdur veya yakını, birçok kural ve formalite olması nedeniyle öncelikle hukuki açıdan doğru yolu bulmakta zorlanıyor.

Bir çoğu şikayette bulunup bulunmamayı ve devamında kendilerini nelerin beklediğini sorguluyor. Bu nedenle öncelikle birine danışmak çok faydalı olacaktır. Danışırken hedefinizin ne olduğunu ve hukuki açıdan nasıl hareket edebileceğiniz hakkında görüşebilirsiniz. Hangi adımları atmak istiyorsunuz? Sizi neler bekliyor? Faillere karşı hangi haklara sahipsiniz? Bir ceza davası ne kadar sürer? Hukuki bir danışmanlık size, iyi bilgilenerek yapılacaklar hakkında bir karar vermede yardımcı olacaktır.

Hukuk konusunda kime danışabilirim?

Danışmanlık merkezleri

Almanya'nın her yerinde danışmanlık merkezleri var – Hatta bazıları ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor ve uygun avukatlar tavsiye ediyor. Bunlar, mağdurlar ve yakınları için çoğu zaman destek sağlayan ilk başvuru noktasıdır. Buradan yakınınızdaki bir danışma merkezini bulabilirsiniz.
Danışma merkezlerine

Avukatlık büroları

Avukatların çeşitli uzmanlık alanları vardır; örneğin ceza hukuku, medeni hukuk veya sosyal hukuk. Hedefinize bağlı olarak - ister suç duyurusunda bulunun veya ister tazminat talebinde veya mağdur tazminatı talebinde bulunun - ilgili alanda bir uzman avukata başvurmak yerinde olacaktır.

Suç mağduru olan müvekkillerin savunulması konusunda uzmanlaşmış avukatlar vardır. Ancak uzman ceza davası avukatlarının genellikle ve özellikle sanıkları da temsil ettiğini aklınızdan çıkarmayın. Mağdur hakları için diğer avukatlar - çoğunlukla sosyal hukuk ve/veya aile hukuku uzman avukatları - Mağdur Tazminat Yasası veya şiddetten korunma konularında uzmanlaşmıştır ve ceza davalarında ek dava temsilcisi olarak yer almazlar. Bu nedenle avukatın hangi uzmanlığa ve hangi deneyime sahip olduğunu mutlaka sorgulamanız gerekir.

Avukatların web siteleri veya telefon üzerinden halihazırda cinsel istismar konusunda deneyimleri olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bazı avukatlar Beyaz Halka Derneği (Weisser Ring e.V.) gibi danışmanlık merkezleri veya mağdur dernekleri ile işbirliği yapıyor ve özellikle mağdurların ceza davalarında hukuki refakat konusunda uzmanlaşmıştır.

Seçimde en önemlisi şu: Görüşmede kendinizi emin ellerde ve bilgilenmiş hissetmelisiniz. Bir telefon görüşmesi ile bir ilk izlenim elde edebilirsiniz. Yalnız gitmek istemiyorsanız, güvendiğiniz bir kişiyle beraber gidebilirsiniz. Avukatlar çoğunlukla ücretsiz bir ön görüşme sunarlar. Beyaz Halka Derneği (Weisser Ring e.V.) üzerinden bir ilk avukatlık danışması için yardım kontrolleri de alabilirsiniz.
Avukatlara

"Cesaret veren hikayeler" başlığı altında, yaklaşık 30 yıldır cinselleştirilmiş şiddet alanında mağdur kişileri mahkeme öncesinde ve mahkeme sırasında temsil eden Petra Ladenburger ile yapılan röportajı okuyabilirsiniz.

Cinsel eylemler ne zaman ceza gerektirir?

14 yaşın altındaki ergin olmayan çocuklarla yapılan cinsel eylemler daima cezayı gerektirir. Çocuk sözde rıza gösterse veya hatta cinsel eyleme teşvik etse bile bu durum değişmez.

14 yaşın altındaki ergin olmayan çocuklarla yapılan cinsel eylemler daima cezayı gerektirir. Çocuk sözde rıza gösterse veya hatta cinsel eyleme teşvik etse bile bu durum değişmez.

Şu eylemler bunların arasında yer alır:

 • Bir şahıs bir çocukla dilden öpüşüyor.
 • Bir şahıs çocuğun bedeninde cinsel eylemlerde bulunuyor.
 • Bir şahıs kendisini bir çocuğa tatmin ettiriyor.
 • Bir şahıs bir çocuğu kendisi üzerinde cinsel eylemler yapmaya zorluyor.
 • Bir şahıs bir çocuğun bedenine nüfuz ediyor, örneğin vajina, anal veya ağız yoluyla. Bu arada nüfuz etme penisin yanında parmak veya bir cisimle de gerçekleşebilir. Çocuğun tedavisi için gerekli olan tıbbi muayeneler bu kapsamda değerlendirilmez.

Vücuda nüfuz sırasında cinsel istismarın çok ağır bir biçimi söz konusudur. Ancak çocuğun bedeninin doğrudan dahil edilmediği cinsel istismarlar da söz konusudur:

 • Bir şahıs iletiler veya konuşmalar üzerinden bir çocukta cinsel ilgi uyandırmaya çalışıyor.
 • Bir şahıs bir çocuğun önünde cinsel olarak tatmin oluyor.
 • Bir şahıs bir çocuğa cinsel eylem görselleri veya videoları gösteriyor.

Dijital medyalar üzerinden de cinsel istismar söz konusudur. Hangi eylemlerin bunların arasında yer aldığını burada gösteriyoruz.

14 yaş üstü gençlerde neler geçerli?

14 yaş üstü ergin olmayan gençlerle cinsel eylemler genel olarak değil, sadece belirli koşullar altında cezayı gerektirir.

14 yaş üstü ergin olmayan gençlerle cinsel eylemler genel olarak değil, sadece belirli koşullar altında cezayı gerektirir.

Örneğin fail kendisine emanet edilen ergin olmayan kişiyi koruma görevine sahipse. Böylesi bir himaye ilişkisi yetiştirme, eğitim veya yaşamı sürdürme amaçlı bakım sırasında olabilir (Ceza Kanunu madde 174). Bu, şartlı tahliye memuru, öğretmenler veya yurt idarecilerini de kapsayabilir.

Gençlerin cinsel istismardan korunmasını ayrıca Ceza Kanunu madde 182 düzenler. Buna göre genç insanın zaruri durumundan faydalanan - örneğin bir gencin evden kaçmış olması durumunda - veya 18 yaşın üzerindeki bir kişi olarak cinsel eylem için para ödeyen kişi suçlu duruma düşer. Ayrıca 21 yaşın üzerindeki bir kişi, mağdurun kendisi karşısında cinsel olarak kendi kararlarını veremeyecek durumda olan 16 yaşın altındaki bir gençle cinsel eylemlerde bulunduğunda suçlu duruma düşer. Yani söz konusu kişi fail karşısında, onun eylemini tamamen kavrayabilecek ve böylece cinsel eylemi onaylayabilecek durumda değilse. Failin bunu fark etmesi ve bu durumdan faydalanması durumu söz konusu olmalıdır.

Ceza hukuku ve medeni hukuk arasındaki fark nedir?

Ceza hukukunda polis ve savcılık ile temsil edilen devlet, bir fail ile ilgili soruşturma yapar.

Ceza hukukunda polis ve savcılık ile temsil edilen devlet, bir fail ile ilgili soruşturma yapar.

Medeni hukukta mağdur kişinin kendisi faillere karşı harekete geçebilir. Bir suç için yeterince kanıt varsa, savcılık dava açar ve mahkeme faili bir cezaya mahkum eder. Mağdur kişi ceza davasında her şeyden önce tanıktır.

Ceza hukuku suçlu bir kişiyi cezalandırma amacına sahipken, medeni hukuk bir kişiye karşı talepleri, örneğin maddi veya manevi tazminat, geçerli kılmaya hizmet eder. Mağdur kişi burada tanık değil, bilakis taraftır. Bu kendisinin mümkün olduğunca hukuki bir destek, yani bir avukat tarafından temsil edilerek faile karşı harekete geçmesi veya onu dava etmesi anlamına gelir.

Bir medeni hukuk davası nasıl cereyan ediyor?

Medeni hukuk davaları ceza davalarından çok farklıdır. Burada polis ve savcılık tarafından soruşturmalar yapılmaz.

Medeni hukuk davaları ceza davalarından çok farklıdır. Burada polis ve savcılık tarafından soruşturmalar yapılmaz.

Gerekli kanıtları kendiniz toplarsınız. Bir hukuki davanın başında çoğu zaman yazılı ön inceleme yapılır. Bu ana duruşmaya hazırlık amacını taşır. Burada önce davacı hangi talepte - örneğin bir maddi tazminatın ödenmesi - bulunmak istediğini ortaya koyar ve talebini destekleyen kanıtları - örneğin tanıklar, doktor raporları, fotoğraflar - sunar. Ardından karşı taraf cevap verir ve örneğin kendi tanıklarını göstererek kanıtları çürütmeye çalışır. Bu yazılı ön inceleme, mahkeme duruşması yapılana kadar aylar sürebilir.
Bir medeni hukuk davası için bir çok formaliteye uymanız ve tüm kanıtları kendiniz ortaya koymanız gerekir. Bu nedenle sizi bir avukatın temsil etmesi önemlidir. Henüz bir dava gerçekleşmeden kapsamlı bir şekilde bilgilenmek yerinde olur. Düşük geliriniz varsa sulh mahkemenizden bir avukat kuponu (Beratungsschein) talep edebilirsiniz. Bu verildiğinde devlet mahkeme dışındaki hukuki danışmanlık masraflarını karşılar. Mahkeme davası söz konusu olduğunda ayrıca adli yardım (Prozesskostenhilfe) talebinde bulunabilirsiniz. Bununla bir mahkeme davası için masraflar karşılanır; mahkeme masrafları ve kendi avukatınız için masraflar bunların arasında yer alır. Dava için yetkili mahkemeden bu talepte bulunabilirsiniz.

  Bir suç ne zaman zaman aşımına girer?

  Bu ceza hukukunda ve medeni hukukta farklıdır. Ceza hukukunda şunlar geçerlidir: Bir cürüm ne kadar ağır bir cezayla karşı karşıya kalırsa, eylem o kadar uzun süre kovuşturulabilir.

  Bu ceza hukukunda ve medeni hukukta farklıdır. Ceza hukukunda şunlar geçerlidir: Bir cürüm ne kadar ağır bir cezayla karşı karşıya kalırsa, eylem o kadar uzun süre kovuşturulabilir.

  Cinsel çocuk istismarı gibi suçlarda 5 ile 20 yıl arasında - Ölümle sonuçlanan istismarda 30 yıl - zaman aşımı süreleri söz konusu olmaktadır.
  Ceza hukukunda süre, genel olarak, son suç eylemi ne zaman tamamlandıysa başlar. Ancak cinsel suç eylemlerinde özel bir düzenleme vardır. Burada zaman aşımı süresi ancak mağdur 30. yaşını bitirdikten sonra başlar. Ancak bu süreler sadece bir fikir verir: Hukuki bağlayıcı kararı ilgili savcılık veya ceza mahkemesi verir.

  Cinsel olarak kendi kararlarını verme hakkının kasıtlı olarak ihlal edilmesi ve yaşamın, bedenin, sağlığın ve özgürlüğün kasıtlı olarak ihlal edilmesi nedeniyle medeni hukuk tazminat taleplerinde yasa 30 yıllık bir zaman aşımı süresi öngörmektedir.
  Bir faile karşı medeni hukuk taleplerinizi geçerli kılmak istiyorsanız, uzman bir avukata danışmanız faydalı olabilir. "Yerinde yardım" altında yakınınızdaki avukatları bulabilirsiniz.

  Avukatlara

  Bir dava ne kadar sürer?

  Ceza hukuku davaları çok uzun sürebilir. Maalesef bu, suç duyurusunda bulunulması ile karar arasında çoğu zaman aylar, hatta bazı durumlarda yıllar geçmesine neden olur.

  Ceza hukuku davaları çok uzun sürebilir. Maalesef bu, suç duyurusunda bulunulması ile karar arasında çoğu zaman aylar, hatta bazı durumlarda yıllar geçmesine neden olur.

  Bu özellikle suç çok önceden işlenmişse veya birçok tanık dinlenecekse söz konusu olur. Bu arka planın önünde zamanında avukat ve/veya psikososyal destek aramak ve henüz bir suç duyurusunda bulunulmadan önce uzmanlara danışmak yerinde olacaktır.

  Asıl esas yargılama medeni hukukta ceza davasına göre çoğu kez daha az oturum gerektirir. Ancak bu davaların daha hızlı sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Bunun bir nedeni, paralel bir ceza hukuku davası sürüyorsa, medeni hukuk davalarının "ara vermesi" yani kesintiye uğramasıdır. Bu durumlarda medeni hukuk davasına devam etmeden ceza hukuku davasının sonlanması beklenir.

  Ayrıca çoğu kez, aylarca sürebilen bir yazılı ön inceleme yapılır. Bunun için davacı taraf mahkemeye hangi taleplerde bulunduğunu açıklar ve tüm kanıtları ortaya koyar. Buna karşın davalı taraf kanıtları çürütmeye ve örneğin bir manevi tazminat talebinin söz konusu olmadığını ortaya koymaya çalışır.

  Bir hazırlık soruşturması nedir?

  Her ceza davası bir hazırlık soruşturması veya ön inceleme ile başlar. Savcılık bir suç için ipuçları gördüğünde bunu başlatır.

  Her ceza davası bir hazırlık soruşturması veya ön inceleme ile başlar. Savcılık bir suç için ipuçları gördüğünde bunu başlatır.

  Buna başlangıç şüphesi denilir. Bu başlangıç şüphesi örneğin birisi suç duyurusunda bulunduğunda veya savcılık ya da polis başka bir yoldan, örneğin bir ihbarla, olası bir suçu öğrendiğinde söz konusu olur.

  Hazırlık soruşturması sırasında savcılık gerçekte ne olduğunu bulmaya çalışır. Bu sırada özellikle, örneğin tanıkları sorgulayan polis tarafından desteklenir. Hazırlık soruşturmasının sonunda savcılık araştırılan davanın maddi unsurlarına dayanarak karar verir: Ya dava açar veya davayı kapatır.

  Suç duyurusu, ifade verme ve hazırlık soruşturmasında polisin çalışması hakkında daha fazlasını öğrenin.
  Hazırlık soruşturmasına

  Dava ne zaman açılır ne zaman açılmaz?

  Savcılık, soruşturmanın sanığın mahkeme önünde yargılanması için yeterli olduğu görüşüne sahip olursa, dava açar.

  Savcılık, soruşturmanın sanığın mahkeme önünde yargılanması için yeterli olduğu görüşüne sahip olursa, dava açar.

  Daha sonra mahkeme, esas soruşturmanın açılıp açılmayacağını kontrol eder. Bir tarih belirlenir, davalı, mağdur ve tanıklar davet edilir.

  Eğer durum böyle değilse savcılık sanığa karşı yürütülen davayı düşürür. Ancak zarar görmüş kişi buna karşı şikayette bulunabilir ve daha sonra gerekirse bir kamu davası açmak üzere iddianame düzenlemeye zorlanması muhakemesi yoluna gidebilir.

  Dava sırasında hangi destekler vardır?

  2017 yılından beri cinsel şiddet mağdurları, tüm ceza davası boyunca profesyonel refakat ve destek hakkına sahiptir.

  2017 yılından beri cinsel şiddet mağdurları, tüm ceza davası boyunca profesyonel refakat ve destek hakkına sahiptir.

  Bu psikososyal dava refakatçisi mağdurun yanında müşavir olarak bulunur. Müşavirlik hizmeti mahkemeden talep edilir. Bu henüz hazırlık soruşturması sırasında da yapılabilir.

  Psikososyal dava refakati, mağduru henüz hazırlık soruşturması sırasında ve sonrasında, esas yargılama boyunca ve sonrasında da bilgilendirir, ilgilenir ve destekler. Böylesi bir profesyonel refakat faydalı olabilir, çünkü hukuki süreçler birçok mağdur tarafından çok sıkıntı verici bulunmaktadır. Ancak dava refakati, avukatların hukuki danışmanlığının yerine geçmez.
  Veri tabanımızda kendi eyaletinizde bulunan psikososyal dava refakatçilerini bulabilirsiniz.
  Dava refakatine

  Ayrıca bir çok yerel danışma merkezi bulunmakta, bunların çalışanları başka tanıklara da mahkemede refakat etmektedir. Ceza davasında mağdurların ve zarar görmüş insanların hakları ile ilgili bir genel bakışı Federal Adalet Bakanlığı'nın "Mağdurlar için alfabe" („Opferfibel“) broşüründe bulabilirsiniz.

  Ceza hukuku esas yargılaması nedir?

  Ceza hukuku esas yargılamasında mahkeme önünde davalı kişinin suçu hakkında karar verilir.

  Ceza hukuku esas yargılamasında mahkeme önünde davalı kişinin suçu hakkında karar verilir.

  Delillerin toplanması çerçevesinde tekrar tüm şahitler ve ayrıca soruşturmayı yapan polis memurları sorgulanır. Ayrıca koşullara bağlı olarak bilirkişiler, örneğin adli tıp görevlisi ve psikologlar, dinlenir. Delillerin toplanması sonucunda mahkeme davalı kişinin suçu işlediği kanaatine varırsa, bu kişi hakkında bir cezaya hükmeder. Delillerin toplanmasından sonra da davalı kişinin suçu işlediğine dair şüpheler varsa, kişi serbest bırakılır.

  Ceza hukuku esas yargılaması ve nasıl yürüdüğü hakkında daha fazla bilgi toplayın. Esas yargılamaya

  Bir ek dava nedir?

  Kesinlikle tüm cinsel suçları kapsayan ağır suçların mağdurları için bir ek dava olanağı bulunur.

  Kesinlikle tüm cinsel suçları kapsayan ağır suçların mağdurları için bir ek dava olanağı bulunur.

  Bu kişiler bir ceza davasında savcılığın yanında başka davacı olarak ortaya çıkabilir ve böylece davaya etki edebilirler. Ek dava size sürece aktif bir şekilde katılma ve ilave hakları kazanma olanağı tanımaktadır.

  Bu sayede dosyalara bakabilir, diğer katılımcılara sorular sorabilir ve itirazda bulunabilir, taraf tutma nedeniyle hakimi veya bir bilirkişiyi reddedebilirsiniz. Delil önerilerinde bulunabilir, açıklamalar yapabilir ve kanıt toplama sonunda bir savunma konuşması yapabilirsiniz. Davalı kişi beraat ettirilirse, buna hukuki olarak itiraz edebilirsiniz. Ancak ceza miktarına itiraz etmek mümkün değildir.

  Ek dava hakkında daha fazlasını öğrenin. 

  Ek davaya

  Kapsamlı Bilgiler

  Derinlemesine bilgi edinmek istiyorsanız size şu linkler yardımcı olacaktır:

  Cesaret veren hikayeler

  Röportaj | Spor Dalları

  Kamuoyu tepkileri bana şunu gösterdi: Yalnız değilim. Aynı şeyleri yaşayan birçok insan var. Bugün mutluyum. Hayatım devam ediyor. Vücudum ve cinselliğimle iyi bir ilişkim var."Kamuoyu tepkileri bana şunu gösterdi: Yalnız değilim. Aynı şeyleri yaşayan birçok insan var. Bugün mutluyum. Hayatım devam ediyor. Vücudum ve cinselliğimle iyi bir ilişkim var.

  Lisa-Marie Kreutz

  Mağdur

  RÖPORTAJ

  Röportaj | Toplum

  Çevremdeki insanların bana bir kerecik olsun nasıl olduğumu ve evde her şeyin yolunda gidip gitmediğini sormalarını isterdim. Hayatımda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğim o kadar fazla an vardı ki.

  Lisa Fahrig

  Mağdur kurulu üyesi

  RÖPORTAJ

  Röportaj | Terapi

  Bir kadın tarafından cinsel istismara uğramak, benim erkekliğine çok fazla zarar verdi. Yıllar boyunca bununla mücadele ettim. Bu benim için gerçekten çok zordu. Her iki tarafı uzlaştırmak için çok uzun zamana ihtiyaç duydum.

  Nicolas Haaf

  Mağdur kurulu üyesi

  RÖPORTAJ
  [Translate to Türkisch:] Porträtfoto Nicolas Haaf

  Röportaj | Danışmanlık

  Bu hassas ve özel konuda her zaman cesarete ihtiyaç var. Yine de aramanın yardımı dokunduğundan eminim. İlk adım bir ilk "Kendine güvenmek". Sadece bu bile çoğu zaman tüm diğer adımları çok daha kolaylaştırır.

  Tanja von Bodelschwingh

  Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda danışman

  RÖPORTAJ
  [Translate to Türkisch:] Porträtfoto Tanja von Bodelschwingh

  Röportaj | Geçmişle Yüzleşme

  Hikayelerden öğrenmek istiyoruz. Geçmişle yüzleşmenin temel anı bu: Geriye dönüp bakmak, günümüz ve gelecek için bize bir zemin oluşturmalıdır.

  Barbara Kavemann

  Yeniden Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  RÖPORTAJ
  [Translate to Türkisch:] Porträtfoto Barbara Kavemann

  Röportaj | Öz Yardim

  Öz yardım grubumuzda erkekler zaaflarını gösterebilir ve onlarla alay edilmez, aksine saygı gösterilir. Tek başına bu bile bir deneyim: Burada adamı oynamak zorunda değilim, aksine hassas yanlarımı gösterebilirim.

  Max Ciolek

  Mağdur kurulu üyesi

  RÖPORTAJ
  [Translate to Türkisch:] Porträtfoto Max Ciolek

  RÖPORTAJ | HUKUK

  Birçok mağdurda gözlemlediğim gelişmeler çok cesaret verici ve motive edici. Bunlar kısmen uzun süreçte tekrar eski benliğinizi bulmanıza yardımcı olabilir.

  Petra Ladenburger
  Avukat

  RÖPORTAJ
  [Translate to Türkisch:] Porträtfoto Petra Ladenburger

  RÖPORTAJ | ENGELLİ İNSANLAR

  Özellikle kriz anlarında insanın dışarıdan çare araması ve sadece kendi çevresinde kalmaması çok faydalıdır. Biz her şeye bağımsız bir gözle bakıyoruz ve durumu nötr bir şekilde düzenlemeye yardımcı olabiliriz.

  Pia Witthöft

  Cesaret merkezi yöneticisi

  RÖPORTAJ
  [Translate to Türkisch:] Porträtfoto Pia Witthöft

   Hemen arayın – Şüpheli durumda bile

   Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda erkek, kadın ve diğer danışmanlarla konuşun. Çağrınız anonim tutulur ve ücretsizdir.

   0800 22 55 530

   Arama saatleri:

   Pzt, Çar, Cum: Saat 9.00 - 14.00
   Salı, Per: Saat 15.00 - 20.00

   Bir mesaj yazın – güvenli ve mahrem

   Cinsel İstismar Yardım Telefonu'na E-Posta ile de danışabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda aldığınız danışmanlık hizmeti mahrem kalır.

   Webanalyse / Datenerfassung

   Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs möchte diese Website fortlaufend verbessern. Dazu wird um Ihre Einwilligung in die statistische Erfassung von Nutzungsinformationen gebeten. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.