Sorular ve Cevaplar

Cinsel istismar konusunda en sık sorduğunuz soruları cevaplıyoruz: Söz konusu olan nedir ve nasıl gerçekleşir? Bir tahmininiz veya şüpheniz varsa ne yapabilirsiniz? Mağdurlar için hangi yardımlar bulunur? Bu ve diğer soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Ayrıca sizi çocuklar ve gençler arasında yaşanan cinsel tacizlerin yanı sıra internette cinsel şiddet hakkında da bilgilendireceğiz.

  Söz konusu olan bu

  Çocuklara veya gençlere yönelik cinsel istismar veya cinsel şiddet, çocuklar veya gençler üzerinde veya önünde, onların iradesine karşı yapılan veya bedensel, ruhsal, zihinsel ya da dilsel zayıflık nedeniyle bilmeyerek onaylayabileceği durumlarda dahi yapılan her türlü cinsel eylemdir. Fail bu sırada kendi ihtiyaçlarını çocuğun üzerinden tatmin edebilmek için güç ve otorite pozisyonunu kullanmaktadır.

  Sosyal bilimsel tanım, tüm reşit olmayanları kapsamaktadır. 14 yaş altındaki çocukların esas itibariyle cinsel eylemleri onaylayamayacağı varsayılmalıdır. Bunlar, bir çocuk rıza gösterse dahi, her zaman cinsel şiddet olarak değerlendirilmelidir.

  Eldeki verilere dayanarak Almanya'da çocukların ve gençlerin hangi sıklıkta cinsel istismara uğradığını tahmin etmek güçtür. Cinsel istismara dair şu andaki bilgi düzeyini, Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) web sitesinden öğrenebilirsiniz.

  Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Hukuken cinsel istismarın hangi şartlarda cezalandırılabildiğini öğrenmek için bkz. Buraya bakabilirsiniz.

  Çocuklara ve gençlere karşı cinsel veya cinselleştirilmiş şiddet, cinsel istismarla ilgili farklı kavramlardır. Almanya'da "Cinsel istismar" veya "Çocuk istismarı" kavramı kamuoyunda, medyada ve politikada yaygın olarak kullanılmaktadır.
  Ceza kanunu da cinsel istismardan söz etmektedir. Ancak burada genel dil kullanımından farklı olarak sadece cinsel şiddetin cezalandırılabilir şekli kastedilir.

  Uzman kişiler veya bilim insanları sıklıkla çocuklara ve gençlere karşı cinsel şiddetten bahsederler. Bu ifade, cinsel yollarla uygulanan şiddet söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Yine kullanılan cinselleştirilmiş şiddet kavramı ise bir adım ileriye gidiyor. Çünkü eylemlerde şiddet uygulamak için cinselliğin kullanıldığını ifade ediyor.

  Cinselleştirilmiş sınır ihlalleri veya şiddet olarak sınıflandırılan ve deneyimlenen bir sürü eylem söz konusudur. Tüm eylemler cezalandırılamaz. Yine de kesin olan bir şey var: Çocukların veya gençlerin bir durumu taciz olarak yaşaması ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalması, eylemin cezayı gerektirip gerektirmemesine bağlı değildir.

  Cinsel şiddet, cinsel tacizlerle başlar. Bunlar genellikle cezalandırılamaz. Örneğin bunlar:

  • Bir kişi bir çocuğu cinselleştirilmiş kelimelerle rahatsız ediyor veya aşağılıyor.
  • Bir kişi bir çocuğu dikkatli bir şekilde gözetliyor ve bu sırada örneğin hedefli bir şekilde cinsel bölgeye, popoya veya göğüslere bakıyor.
  • Bir kişi bir çocuğa kıyafetinin üzerinden anlık dokunuyor, örneğin cinsel bölgeye veya göğüs bölgesine.

  Kişi bunu yanlışlıkla yaparsa bu bir sınır ihlalidir. Bu durumda kişinin çocuktan özür dilemesi önemlidir.

  Çocuğun bedeni üzerindeki cinsel eylemlerin bir yetişkin veya genç kişi tarafından yapılması durumunda ceza gerektiren bir istismar söz konusudur. Bunların arasında örneğin bu kişinin kendini çocuğa tatmin ettirmesi, çocuğun cinsel organları ile oynaması veya onunla dilden öpüşmesidir. Vajinal, oral veya anal penetrasyonlarda ağır cinsel istismar söz konusudur. Bu şu anlama gelir: Failin çocuğun bedenine nüfuz etmesi.

  Ancak çocuğun bedenini doğrudan teması içermeyen cezalandırılabilir istismar eylemleri de vardır. Örneğin birisi bir çocuğun önünde mastürbasyon yaptığında, soyunduğunda, çocuğa hedefli pornografik görüntüler gösterdiğinde veya web kamerası önünde cinsel eylemler yapmasını istediğinde. İstismar eylemlerinin fotoğraflanması veya filme alınması, cinsel istismarın özel bir şeklidir.

  Cinsel şiddet en çok, çocuk ile failin birbirini tanıdığı yerlerde, yani çocuklar ile gençlerin yakın sosyal çevresinde gerçekleşiyor. Ailenin arkadaş ve tanıdık çevresi, komşuların yanı sıra ailenin kendisi de bunların arasında yer alır. Eğitim, spor ve eğlence tesislerinde de çocuklar ve gençler cinsel şiddete maruz kalabiliyor.

  Yabancı failler tarafından cinsel şiddet analog dünyada daha ziyade bir istisnadır, ancak internette öyle değil. Bu bağlamda yabancı fail sayısının arttığı düşünülmelidir. Yoğun ve çoğunlukla çok kişisel sohbetler sayesinde çocuklar ve gençlerde bağlantı kurdukları kişilerin yabancı olmadıkları izlenimi kolaylıkla oluşabilir. Bu onların tehlikeleri algılamasını güçleştirir.

  Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet, cinsel çocuk istismarının özellikle ağır bir biçimidir. Örgütlü şiddetin arkasında birden fazla fail veya hatta fail şebekeleri bulunur ve çocuklar örneğin ticari olarak da sömürülür.

  Örgütlü şiddet ideolojik bir kılıfa da sahip olabilir. Örgütlü şiddet satanist, dini veya aşırı sağcı yapıya sahip olabilir. Bu ayrıca şiddeti sözde gerekçelendirmeye, mağdurları gruba bağlamaya ve suçları yoğunlaştırmaya hizmet eder. Böylesi bir ideolojik kılıf söz konusu olduğunda buna ritüel şiddeti deniliyor.

  Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet ve ritüel şiddeti konusunun yanı sıra yardım teklifleri hakkında bilinmesi gerekenleri buradan bulabilirsiniz.

  Böyle gerçekleşiyor

  Cinsel şiddet, cinsiyet, yaş, sosyal veya kültürel arka plandan bağımsız olarak tüm çocukları ve gençleri etkileyebilir. Mağdurların üçte ikisini kız çocukları ve üçte birini oğlan çocukları oluşturuyor.

  Engelli olmak özel bir risk oluşturuyor: Bilişsel ve/veya bedensel engellere sahip çocuklar ve gençler, istismara uğrama ve yalnız bırakılma konusunda çok daha büyük risk altında. Ebeveynleri veya bakımlarıyla sürekli ilgilenen kişiler olmadan çocuk, gençlik veya engelli yardım ya da psikiyatri kliniklerinin yatılı tesislerinde yaşayan çocuklar ve gençler de cinsel istismardan özellikle etkilenmektedir.

  Bu, sığınmacı deneyimi olan çocuklar ve gençler, ebeveynlerinin veya bakımlarının üstlenen kişilerin koruma görevini yerine getiremediği çocuklar ve gençler ve çok baskın geleneksel cinsiyet rollerinin ve otoriter yetiştirme tarzının olduğu ailelerden gelen çocuklar ve gençler için de geçerlidir. Duygusal ve bedensel olarak ihtiyaçları karşılanan ve yaşlarına uygun şekilde cinsel konular hakkında bilgilendirilmiş çocuklar daha iyi korunmaktadır.

  Çocukları cinsel olarak istismar edenler çoğunlukla erkekler ve genç erkeklerdir. Ancak kadınlar ve genç kadınlar de çocuklara cinsel şiddet uyguluyor.

  Standart bir suçlu profili yoktur. İstismar eden erkekler tüm sosyal tabakalardan geliyor. Heteroseksüel veya homoseksüel yaşıyorlar ve dış görünüm bakımından istismar etmeyen erkeklerle hiçbir farkları yok.

  İstismar eden kadınlar konusu Almanya'da bugüne kadar çok fazla araştırılmadı. Kadınlar tarafından yapılan cinsel istismar, mağdurlara erkekler tarafından yapılan kadar zarar veriyor, suçlar kıyaslanabilir. Ancak bu tip suçlar kadınlardan beklenmediği için, kadınlar tarafından yapılan cinsel istismarın daha nadir ortaya çıkarılabildiği düşünülüyor.
   

  Çocuklar ve gençlere karşı cinsel şiddet yanlışlıkla veya fırsat ele geçtiğinde gerçekleşmiyor. Çoğu fail – az veya çok – bilinçli bir plan çerçevesinde hareket ediyor, böylece "Fail stratejileri" söz konusu oluyor. Stratejiler suça hazırlanma ve bunun uygulanmasının yanı sıra mahrem kalmasına da yöneliktir.

  Bu sırada suçlular hem boyun eğmesi için kurbanı hem de güvendiği birisiyle paylaşmasının önüne geçmek için onu koruyan çevreyi manipüle ediyorlar. Ancak bu çevrenin, ebeveynlerin veya tesislerdeki iş arkadaşlarının algısının yeterince manipüle edilmesi başarıldığında, suçlar kimse şüphelenmeden doğrudan gerçekleşebilir. Failler kurbanlarını internette aradığında durum daha farklı. Sadece çocuk veya genç kişiye odaklanabiliyorlar ve kurbanla ilgilenen kişinin kendilerini keşfetmesinden neredeyse hiç endişe etmiyorlar.

  Çoğu fail spontane değil, aksine planlı ve hesaplı hareket ediyor, böylece "Fail stratejileri" söz konusu oluyor. Bağlantı noktaları ve zayıf noktaları arayarak çocukları ve gençleri hedefli bir şekilde seçiyorlar. Ya da zaten güvenini ve sempatisini kazandıkları veya kolayca kazanabilecekleri çocuklara ve gençlere odaklanıyorlar.

  Faillerin çocuklar veya gençler üzerindeki cinsel istismarının çeşitli gerekçeleri vardır. Böylesi fiiller için temel motif, güç uygulamak ve fiil sayesinde üstünlük duygusunu yaşamaktır.

  Bazı erkek faillerde ve az sayıda kadın failde buna, çocuklar üzerine bir cinsel saplantı, yani pedoseksüellik ekleniyor. Bu, söz konusu kişilerin – çoğu erkek ve kadın failin aksine – yetişkinlerden neredeyse hiç veya hiç cinsel çekim almadıkları anlamına geliyor. Kamuoyunda rastlanan "Bunların hepsi hasta!" ifadesi yanlıştır. Ayrıca bu, çocuklar ve gençler tarafından failin yaptığı eylemden gerçekten sorumlu olmadığı şeklinde anlaşılabilir. İstisnai durumlarda bir cinsel tacizin arkasında bir rahatsızlık olsa bile, failler daima kendi davranışlarından tek başına sorumludur.

  Failler, birinin istismarı fark etmesini istemezler. Bunu başarmak için sadece çocuğun değil, sosyal çevrenin güvenini de kötüye kullanırlar. Kimsenin kendilerinden böyle bir eylemi beklememesini sağlıyorlar ve örneğin kendilerini özellikle şefkatli, ilgili, yardıma hazır bir insan gibi gösteriyorlar.

  Failler çoğu zaman bir güç pozisyonunu da elinde bulunduruyor. Bu, sosyal çevrenin görmezden gelmesine, gözlemleneni önemsizleştirmesine veya harekete geçmemesine neden olabilir; istismar anlatılsa ve ifşa edilse dahi. Özellikle istismar aile içinde gerçekleştiğinde, çevrenin bunu fark etmesi ve sonlandırması kolay değildir: Yakınları fail ile duygusal bir bağa sahiptir ve ailenin zarar göreceği ve sosyal açıdan hor görüleceği korkusuna kapılırlar.

  Birçok fail, çocuklara şüphe uyandırmayan bir şekilde yakınlaşmaya olanak tanıyan mesleklerden çıkar. Bünyesinde çalıştıkları kabul görmüş pedagojik, sportif veya dini kuruluşların itibarından ve ebeveynlerin gösterdiği güvenden yararlanırlar. Çoğu zaman pedagojik becerilere sahiptirler ve çocuklar ile meslektaşlar veya ekip içinde sevilen kişiler olurlar. Böylece önceleri kimsenin bir hatalı davranış dedikodularına inanmamasını sağlarlar.

  Bu soru birçok kişinin kafasını kurcalıyor. Özellikle çare arayan kişilerin olası failleri iyi tanıması halinde durum daha sıkıntılı bir hal alıyor.

  Her halükarda şöyle yapın: Sakin kalın ve kişiye hemen şüphenizden söz etmeyin, aksine kendinize destek bulun. Olası failler kendilerinden şüphelenildiğinden haberdar olmadan önce çocuk veya genç koruma altına alınmış olmalıdır. Aksi taktirde failin çocuğu veya genci baskı altına alması ve böylece susturması riski çok yüksektir. Bu maalesef kendi ailesinden insanlar, arkadaşlar veya tanıdıklar, meslektaşların yanı sıra kendi sosyal çevresinden tüm diğer insanlar için de geçerlidir.

  Tahmin ve şüphe?

  Cinsel istismarı fark etmek kolay değildir. Çocuklar ve gençlerde sadece nadiren açık bir şekilde cinsel istismarı işaret eden yaralanmalar görülür. Her vakada görülen ve açık işaretler olan başka belirtiler de yoktur. Ancak çocuklarda ve gençlerde büyük değişiklikler görüldüğünde, yetişkinler daima dikkatli olmalıdır.

  Bazı çocuklar ve gençler de çok ürkekleşir veya tersine agresifleşir. Diğerleri odaklanmakta güçlük çekerler ve okulda sorunlar yaşarlar. Yine başkaları da her şeyi doğru yapmaya çalışır ve dikkat çekmeyecek şekilde davranır. Çoğu zaman çocuklar ve gençler diğer insanlardan uzaklaşırlar. Bir çoğu hastalanır da. Örneğin baş ağrısı ve karın ağrısı şikayetleri görülür. Uyku düzenleri bozulur veya cilt hastalıkları ortaya çıkar. Bazıları kendilerine acı verir ve kendini yaralar. Diğerleri çok az veya aşırı yemeye başlar. Bazı gençler uyuşturucuya yönelir, alkol tüketir veya başka bağımlılıklar geliştirirler.

  Cinselleştirilmiş davranış da cinsel istismarın işareti olabilir. Bir davranış, reşit olmayan çocuğun yaşına uygun olmaması ve/veya başka kişilerin sınırlarını ihlal etmesi durumunda cinselleştirilmiştir. Bu dikkat çekici davranışların hepsinin farklı sebepleri de olabilir. Önemli olan yetişkinlerin, çocuklar ile gençlerdeki değişiklikleri ciddiye alması ve bu konuda onlarla konuşmalarıdır.

  Çocuğun güvenini kazanmaya çalışın. Bunu zamana yayın. Birlikte bir şeyler yapın ve nasıl olduğunu sorun. Çocuğa sorunları hakkında konuşabileceğiniz önerisinde bulunun. Çocuğa, örneğin üzgün gözüktüğü veya değiştiği için, endişelendiğinizi de söyleyebilirsiniz. Çocuğun kendiliğinden anlatması için ona zaman tanıyın. Çocuğu sıkıştırmayın, aksine gerektiğinde daha sık konuşmaya çalışın. Bazen kötü hissettiren sırların olduğunu ve böylesi sırlar hakkında konuşulabileceğini açıklayın.

  Peşin hükümlü olmayın, aksine gözlemleriniz veya garip hisleriniz için başka açıklamalara açık olun. İstismar sadece olası bir açıklamadır. Peşin hükümlü olmamak için kapalı uçlu sorular sorulmaması da faydalı olabilir. Kapalı uçlu sorular, çocuğun evet veya hayır kelimesi ile cevaplayabildiği sorulardır. Bir kapalı uçlu soru örneğin: "O kişi canını mı yaktı?" Böylesi sorular belirli bir yön verir ve çocuğun etkilenmesine ve böylece belirlenen bu beklentiyi "karşılamasına" neden olabilir.

  Olası mahkeme süreçlerinde çocuğun etkilenmemesi büyük önem taşır. Ya da çocuk bazen öyle bazen böyle cevaplar verir ve yardım eden insan olarak bu sizin kafanızı daha çok karıştırır. Buna karşın açık uçlu sorular ("Nasılsın?", "Birlikte neler yaptınız?", "Sonra ne oldu?") çocuğun kendi cümleleriyle bir durumu anlatmasına ve yardım etmeniz için olanaklar ve çıkış noktaları açmanıza yardımcı olur.

  Ayrıca açık uçlu sorularda: Çocuğu istemediği halde bir konu hakkında konuşması için sıkıştırmayın. Çocuklar bu yüzden baskı altına girer. Bir çoğu bu noktadan sonra artık hiçbir şey anlatmaz ve istismar konusunda susar. Ya da yetişkinlerin duymak istediklerini anlatırlar ve böylece beklentileri karşılarlar.

  Çocuk istismar anlatıyorsa, ayrıntıları sormayın. Çünkü doğru bir sorgulama öğrenilmiş olmalıdır ve uzmanlara bırakılmalıdır. Çocuğun yanında olduğunuzun ve fail veya faillerin suçunu kanıtlamaya çalışmadığınızın bilincinde olun.

  Gençlerle konuşmalarda aynı şey geçerlidir: Çocuklarda olduğu gibi gençlerde de bireysel gelişim ve hayat tecrübesi dikkate alınmalıdır.

  Çocuğa inandığınızı söyleyin ve onu cesaret gösterdiği için övün. Yanında olduğunuzu açık bir şekilde belirtin. Sakin kalın ve aceleci davranmayın. Kendinizi eylem baskısı altında hissettiğinizi ama çocuk için ilk adımın zaten atıldığını fark edin: Artık kendi deneyimi ile yalnız değil. Doğru adımları atmak için iyice düşünün. Çocuğa yardım etmek için düşünmek zorunda olduğunuzu söyleyin. Belirttiğiniz zamanda çocuğu atılacak adımlar konusunda bilgilendirin. İlerleyişiniz için çocuğu kazanmayı deneyin. Her şeyi sır olarak saklayacağınız sözünü vermeyin. Çünkü bu durumda çocuğa yardım etmek mümkün olmaz. Tüm gözlemlerin ve çocuğun ifadelerinin kaleme alınması önemlidir.

  Gençlerde onları ilerleyişe daha sıkı bir şekilde dahil etmek önem taşır. Böylece kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarabilirler.

  Hayır, bir şüphe durumunda kimsenin polise şikayette bulunmasına gerek yok. Bir şikayette bulunulup bulunulmayacağına mağdur çocuk veya mağdur genç ile bizzat şüphe odağında bulunmamaları durumunda, onlara bakmaya yükümlü kişiler karar vermelidir. Ancak bir çocuğun yaralanma ve ölme riski olduğundan endişe ediyorsanız, lütfen polise haber verin.

  Hiçbir şeyi yalnız başınıza yapmaya kalkışmayın ve profesyonel destek arayın. En iyisi yakınınızda bulunan cinsel istismar konusunda uzmanlaşmış bir uzman danışma merkezine başvurun. Uzman danışma merkezleri konularında çok iyidir ve atılacak tüm diğer adımlarda size eşlik edecektir. Yakınınızdaki uzman danışmanlık merkezlerinin adreslerini „Yardım bul“ başlığı altında bulabilirsiniz.

  Durumu kategorize etmek ve bir ilk değerlendirmede bulunmak için Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nu güvenle arayabilirsiniz. Telefondaki uzmanlar sizi dinler, ipuçları verir ve yakınınızdaki uygun başvuru noktaları belirtir.

  Bir aile içi cinsel istismar şüphesinde doğru zamanda gençlik dairesi ve gerektiğinde aile mahkemesi de devreye sokulmalıdır. Bunlar çocuğun korunması için bağlayıcı yardımlar ve tedbirler başlatabilir. Bir çocuğun (cinsel) şiddet mağduru olduğundan endişe ediyorsanız, akut tehlike durumunda yerel gençlik dairesi, aile mahkemesi veya polis ile doğrudan irtibata geçin. Bunu anonim olarak da yapabilirsiniz.

  Yardım telefonundaki uzman size anlatmanız için zaman tanır. Sizi dinler ve bir şey açık değilse sorar. Telefondaki uzmanın durumu daha iyi anlayabilmesi ve değerlendirebilmesi için sonradan soru sorulması önemlidir.

  Görüşme sırasında tüm bilgileri kategorize etmek ve bir sonraki adım olarak ne yapmak istediğinizi veya yapabileceğinizi düşünmek için vaktiniz olacaktır. Nasıl devam edebileceğinize dair bilgiler ve öneriler alacaksınız. Eğer bunu istiyorsanız uzmanınız size tüm diğer adımlar için uygun destek olanaklarından bahsedecektir. Ayrıca bir cinsel istismar şüpheniz varsa, çocuğun durumunu tahmin etmenize yardımcı olacaktır.

  Yardım telefonundaki uzman polise bilgi aktarmaz. Danışmanlık mahrem ve anonimdir.

  Çocuklar ve gençler arasında cinsel taciz

  Çocuklara ve gençlere karşı cinsel şiddet sadece yetişkinler tarafından değil, aksine çok yüksek bir oranda gençlerin kendisi tarafından da uygulanır. Ancak anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar da ailede, komşulukta, kreşte, okulda, dini cemaatte, tatillerde veya spor kulüplerinde cinsel taciz davranışları göstermektedir.

  Cinsel tacizler yoğunlukları bakımından çok farklıdır: Bir defalık ya da daha düşük yoğunlukta tacizler gibi, örneğin spor dersinde alt eşofmanın aşağı çekilmesi, yoğun tacizler de, örneğin bir çocuğun bir oğlanın penisini yalamaya zorlanması, söz konusu olabilir. Hatta bazı cinsel tacizler, stratejik uygulamaları gereği yetişkin faillerin eylemlerini de hatırlatmaktadır. 14 yaşın altındaki çocuklarda "cinsel tacizci çocuklar" kavramı yerleşmiştir, çünkü bu çocuklar "Fail" ve eylemleri "İstismar" olarak kriminalize edilmek istenmemektedir.

  Mağdur çocuklar ve gençler için sonuçlar çok farklıdır. Bunlar birçok faktöre bağlıdır, örneğin:

  • Tacizin yoğunluğu ve yaş farkının büyüklüğü,
  • Mağdurun taciz yaşandığı esnada kendini ne kadar güçsüz veya teslim olmuş hissettiği,
  • Tacizci ve mağdur çocuğun ya da gencin arasındaki ilişkinin nasıl olduğu.

  Bazı vakalarda sonuçlar tamamıyla yetişkinler tarafından cinsel istismar ile kıyaslanabilir durumdadır. Çocukların ve gençlerin diğer çocuklar ve gençler tarafından yapılan tacizlerin üstesinden gelip gelemediği, büyük ölçüde yetişkinlerin tacizleri ne kadar erken fark edip müdahale ettiklerine ve mağdur çocukların yanında olup desteklediklerine bağlıdır.

  Diğer çocuklar ve gençler tarafından cinsel tacizkâr davranışa maruz kalan çocuklar ve gençler, korunma ve yardım alma hakkına sahiptir. Bu bazı durumlarda uzmanların, gerektiğinde uzmanlaşmış bir uzman danışma merkezine danıştıktan sonra, pedagojik açıdan kontrollü bir müdahalesi ile gerçekleşebilir. Bazen mağdur çocukların ve gençlerin bir uzmanlaşmış danışma merkezine, gerektiğinde terapötik desteğe bizzat başvurması gerekmektedir.

  Çocukların ve gençlerin cinsel tacizkâr davranışlarının altında çeşitli nedenler yatabilir. Çocuklar, gençler veya yetişkinler tarafından kendi (cinsel) şiddet deneyimleri bir rol oynayabilir, ancak bu şart değildir. Bazı çocuklar ve gençler pornografik malzeme yüzünden aile içinde ölçüsüz bir şekilde yetişkin cinselliği ile karşı karşıya kalmaktadır.

  Tacizkâr kızlar ve özellikle oğlanlar arasında, diğerlerine hükmetmek isteyen ve sınırların korunmasına ayak direyen bir kesim vardır. Bazıları kendi güçsüzlük ve çaresizlik hislerini, cinsel tacizkâr davranışlarla dengelemeye çalışmaktadır. Bazen çok genç çocuklar bile dürtülerini kontrol edemez.

  Gençlerin ve çocukların tekrar eden ve tek başına pedagojik tedbirlerle durdurulamayan kitlesel cinsel tacizleri, tacizkâr çocuğun ve gencin selametinin tehlikede olduğuna dair bir işaret olabilir. Pedagojik uzmanlar bu gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Yasası SGB VIII madde 8a uyarınca uzman desteği almakla yükümlüdür. Çocuklar ve gençlerle temas halindeki meslek grupları bu desteği alma hakkına sahiptir (SGB VIII madde 8b).

  Cinsel tacizkâr çocukların ve gençlerin yardım alma hakkı vardır. Tacizkâr davranışlarının sona erdirilmesi ve arkasında yatan nedenlerin çözülmesi için kalifiye pedagojik uzmanların yanı sıra uzmanlaşmış danışmanlık ve tedavi merkezlerine ihtiyaçları vardır.

  Hayır, cinsel merak ve kendi ve diğer çocukların bedenini keşfetmek, çocukların ve gençlerin sağlıklı cinsel gelişiminin bir parçasıdır.

  Cinsel tacizlerin yanında istenmeyen ihlalleri engellemek için çocuklarla sınırlar ve kurallar hakkında konuşmak anlamlıdır. Genel bir "Doktorculuk oynama" yasağı, çocukların yaşadığı tacizlerle baş başa kalması riskini artırmaktadır.

  Yaklaşık olarak aynı yaşlardaki gençlerin kendi rızasıyla cinsel eylemleri de tabii ki cinsel şiddet değildir. Ancak kendi rızasıyla yapılan cinsel eylemler ile taciz arasındaki geçiş bazen çok zor kestirilebiliyor. Buradaki kriter katılımcıların "eşit seviyede" karşılaşmaları, her ikisinin de onaylayabilecek durumda olmaları ve ne baskı ne de zorlama uygulanmamasıdır.

  Örneğin aynı yaştaki gençler tarafından uygulanan sosyal baskı, aslında kendilerini rahat hissetmedikleri eylemleri onaylama noktasına getirebilir.

  İnternette cinsel şiddet ve taciz

  Giderek daha fazla fail çocukları cinsel olarak istismar etmek için dijital medyayı kullanıyor. Bu, dijital medyalar vasıtasıyla cinsel istismar veya dijital medya kullanımıyla cinsel istismar olarak ifade ediliyor. Dijital medyalar vasıtasıyla cinsel istismar çok farklı şekilde gerçekleşebilir, örneğin:

  • Bir kişi çocuklarla cinsel eylemleri fotoğraflıyor veya kayda alıyor. Bunun uzman dili ile ifadesi istismarın görüntülenmesi. Bazı insanlar (ve ceza kanunu da) buna şöyle de diyor: Çocuk pornografisi, ancak bu suçun ağırlığını önemsizleştirmektedir.

  • Bir şahıs çocukların istismar görüntülerini internette yayıyor.

  • Bir şahıs çocuğu cinsel olarak istismar etmek veya bir çocuğa etki etmek için interneti kullanıyor (buna Cybergrooming deniliyor).

  • Bir şahıs internette görüntülenen kişinin rızası olmadan cinsel açıdan cömert fotoğrafları internette yayıyor. Ya da şahıs resimleri yaymakla tehdit ediyor ve bununla mağdur kişiye şantaj yapıyor.

  • Bir şahıs çocuklara istekleri dışında pornografik resimler ve videolar gönderiyor.

  İnternette istismar görüntülerine rastlayanlar bunu jugendschutz.net online şikayet yerine veya Verband der Internetwirtschaft e. V. ve Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V. derneğinin ortak şikayet yerine bildirmelidir. Polise veya yetkili eyalet kriminal dairesine doğrudan bildirimde bulunmak da mümkündür. Bunların çoğunda internet suçları için özelleştirilmiş bölümler vardır.

  Facebook, Instagram ve benzeri sosyal ağlarda istismar paylaşımları, yorumlar veya istismar görüntüleri paylaşan kişiler, entegre bildirim fonksiyonları üzerinden doğrudan hizmet sağlayıcıya bildirilebilir.

  Ebeveynler çocuklarıyla birlikte interneti keşfetmelidir. İlk adımlarında onlara eşlik etmeli ve internet kullanımı kurallarını onlarla birlikte kararlaştırmalıdır. Bu örneğin ilkokul çağındaki çocukların güvenli sayfalara kaydedilmesi anlamına gelir. Çocukların yaşı büyüdükçe, hangi sayfaların ziyaret edileceği ve hangilerinin edilmeyeceği konusunda daha çok konuşulmalıdır. Çocuklar ne kadar süreyle laptop, akıllı telefon veya bilgisayar kullanmalıdır? Nelerle meşgul olmalıdırlar? Kimlerle online arkadaşlık etmeliler? Bunlar birlikte kararlaştırılmalıdır.

  Genel anlamda fazla korkak olmayın ama uyanık olun. İnternet kullanımının tamamen yasaklanması, çocukların ve gençlerin tamamen velinin bilgisi dışında ağda hareket etmelerine ve negatif tecrübeleri onlarla paylaşmamalarına neden olabilir. Anne ve babalar, çocuklarının hangi web sitelerinde veya hangi sosyal ağlarda gezineceği konusunda ilgilenmelidir. Bir şeylerin yolunda gitmediği hissine kapılırsanız bunu sorgulamanız gerekir. Size bu konuda somut destek sağlayan malzemeleri "Bilgi korumaya yardım eder" portalı sunuyor.

  Mağdurlar için hangi yardımlar bulunur?

  Çocukluğunda ve gençliğinde cinselleştirilmiş şiddete maruz kalan mağdur bunun sonuçlarını ileride çok farklı şekillerde yaşayabilir. Psişik sıkıntılardan ve bozukluklardan bedensel hastalıklara ve ekonomik ve bazen de varoluşsal sıkıntılı durumlara kadar uzanırlar. Tecrübeler, uygun profesyonel yardımın yaşanan şiddetin sonuçlarını azalttığı ve mağdurları destekleyebileceğini göstermektedir. Burada kriz durumlarında danışmanlık, terapi ve yardımın yanı sıra günlük hayatta sıkıntıların hafifletilmesi ve maddi yardımlar da söz konusudur. Hukuki adımlar da mümkündür.

  Bir danışma merkezi, zor durumdaki insanları desteklemek içindir. Bir istismar yaşadıysanız veya bir şüpheniz varsa ve somut ve pratik destek ya da daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bir danışma merkezine başvurabilirsiniz.

  Bir danışmanlık merkezinde konuyu uzman personele sakin bir şekilde aktarabilirsiniz. Durumunuzu anlatın. Emin olmasanız bile aklınızdaki tüm soruları sorun. Doğru karara varabilmeniz için danışmanlar sizinle hangi olanaklara sahip olduğunuzu ve nasıl devam edebileceğinizi anlatacaktır.

  Danışmanlık genellikle ücretsizdir, nadir durumlarda ise isteğe bağlı bağış söz konusu olabilir. Süreç tabii ki mahremdir ve istek üzerine anonimdir. Bir danışma merkezini aradığınızda hiçbir bağlayıcı veya hatta hukuki adım atmış olmazsınız.

  • Danışma merkezleri nasıl çalışır?Danışma merkezleri ve yaptıkları iş hakkında daha fazla bilgi için bkz. burası.
  • Yakınınızda nereden yardım bulabilirsiniz? Yakınınızdaki danışma merkezlerini „Yardım bul“ altından bulabilirsiniz.
  • Yardım telefonu nasıl destekliyor? Bodelschwingh'den danışman Tanja röportajda anlatıyor.

  Özellikle bir kriz durumunda profesyonel destek önemli olabilir. Örneğin tek başına veya yakınınızdaki insanların yardımıyla durumun üstesinden gelmekte zorlanıyorsanız ve hangi adımı atacağınızı hiç bilmiyorsanız. Her insanın profesyonel yardım alma hakkı vardır, her zaman.

  Kriz yaşayan insanlar için yardım teklifleri hem ulaşılabilirlik, hem de desteklenme şekilleri bakımından ayırt edilmektedir. En önemli teklifler şunlardır:

  • Kriz hizmetleri ve sosyal psikiyatrik hizmetler

  • Telefonla danışmanlık ve kriz hizmetleri

  • Online danışmanlık

  • Psikososyal irtibat ve danışma merkezleri

  • Doktorlar ve piskoterapistler

  • Travma, şiddetten koruma, çocuk koruma veya psikiyatrik enstitülerin ayakta tedavi merkezleri

  • Sığınma evleri

  Kriz derinleşiyorsa ve psişik bir çöküş yaşıyorsanız anında destek şarttır. 112 telefon numarası üzerinden acil durum hizmetini arayın. İntiharı düşünüyorsanız ve acil yardıma ihtiyacınız varsa da buraya başvurabilirsiniz. Acil durumda sosyal psikiyatrik hizmetler ve polis de yardım sağlar. Polise 110 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

  Bir kliniğe acil giriş yapmak da her zaman mümkündür. Tıbbi ve terapötik personel, acil durumda ne yapılacağını bilir ve sizi terapötik görüşmelerle ve gerektiğinde ilaçlarla da destekler. Her halükarda yardım aramaktan çekinmemelisiniz.

  • Krizleri fark etmek ve yardım bulmak: Bir krizi nasıl fark edeceğinizi ve nereden yardım bulacağınız öğrenmek için bkz. burası.

  Evet. Yaşadığınız yaralanmaların adli tıp tarafından muayene edilmesini ve belgelenmesini istiyorsanız, bir şiddetten koruma ayakta tedavi merkezine başvurabilirsiniz. Bu özellikle fiil birkaç saat veya gün öncesinde gerçekleştiyse geçerlidir. Muayene ve belgeleme burada polise şikayette bulunulmadan yapılabilir ve ücretsizdir. Böylece kanıtları güvence altına almak ve sonra şikayette bulunup bulunmama konusu üzerinde sakin bir şekilde düşünebilirsiniz.

  Çoğu hastane bu tip muayeneler yapmaktadır. Ardından size bir rapor verilir. Bu daha sonraki bir davada elinizde kanıt olacaktır ve şikayette bulunurken de yanınızda götürebilirsiniz. Ancak şikayette bulunmak için böyle bir raporun elinizde bulunması şart değil. İzlerin anonim olarak güvence altına alınması olanağı sunan yerleri bulmak için bkz. burası.

  Öte yandan çocukları koruma ayakta tedavi merkezleri, tıbbi çocuk korumasına odaklanmaktadır. Bunlar bedensel ve ruhsal kötü muamele, ihmal yanı sıra çocuklara karşı cinselleştirilmiş şiddet (şüpheli) vakalarını araştırıyorlar ve gerektiğinde başka yardımlarda bulunuyorlar.

  Birçok mağdur, başka mağdurlarla paylaşımda bulunmanın çok yardımının dokunduğunu bildiriyor. Böylece deneyimlerinizde yalnız olmadığınızı anlarsınız. Bunun için iyi ve güvenli bir çerçeve, öz yardım gruplarıdır.

  Toplantılarda çoğunlukla somut şiddet deneyimleri değil, aksine gündelik yaşam için öneriler ve karşılıklı destek söz konusudur. Cinsel şiddet mağdurlarının paylaşımda bulunduğu online forumlar da vardır.

  • Bir öz yardım grubu şunları sağlayabilir: Nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve kendiniz için uygun grubu ve doğru internet forumunu nasıl bulacağınız öğrenmek için bkz. burası.
  • Bu diğer mağdurlara cesaret veriyor: Max Ciolek bir öz yardım grubunda deneyimlerini anlatıyor. Nicolas Haaf geçmişle yüzleşme yolunu anlatıyor.

  Şiddet deneyimlerinin ve bunun sonuçlarının üstesinden gelme konusunda mağdurlara olduğu kadar onların yakınındaki insanlara da bir psikoterapi yardım edebilir. Psikoterapi ruhsal ve ruhsal kaynaklı bedensel hastalıkların, bilimsel olarak kabul görmüş yöntemler yardımıyla tedavisi edilmesidir. Mağdur kişi ve terapist arasındaki özel görüşmeyle ve alıştırmalarla, çocuklarla oynayarak da yapılır.

  Sizin için psikoterapi gerekip gerekmediğini düşünüyorsanız, aşağıdaki soruların size yardımı dokunabilir:

  • Kendimi normalden daha farklı mı hissediyorum? Bu beni huzursuz mu ediyor?

  • Yaşadığım şiddet deneyimini sürekli düşünmek zorunda mı kalıyorum?

  • Daha çok kaygı ve korku mu yaşıyorum?

  • Bedensel şikayetlerim mi var?

  • İyi uyuyamıyor muyum? Normalden daha uzun mu uyuyorum?

  • Agresif veya sinirli miyim?

  • Gündelik olayları halletmek veya işe gitmek bana zor mu geliyor?

  • Arkadaşlarla konuşmanın artık yararı olmuyor mu? Şu anda nasıl olduğumu konuşabileceğim kimse yok mu?

  • Arkadaşlarım ve yakınlarım benim hakkımda endişeleniyor mu?

  • Desteğe mi ihtiyacım var?

  Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Psikoterapi ve kendiniz için nasıl uygun yardım bulacağınız konusunda bilinmesi gerekenler için bkz. burası.

  Failin cezai kovuşturmaya ve yargılamaya tabi tutulmasını istiyorsanız, poliste bir suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Daha sonra bir tahkikat süreci başlatılacak ve burada polis ile savcılık nelerin yaşandığını bulmaya çalışacaktır. Yeterince kanıt bulunursa, mahkeme önünde bir ceza muhakemesi ve failin hüküm giymesi söz konusu olabilir. Ayrıca faile karşı medeni hukuk davası açma olanağına da sahipsiniz. Bir medeni hukuk davasında maddi veya manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

  Ancak birçok insan hukuki açıdan doğru yolu bulmakta zorlanır. Çünkü çok fazla kural ve formalite vardır. Örneğin mağdurlar veya mağdurlara bakmakla yükümlü kişiler kendilerine şunu sorarlar: "Bir şikayette bulunmalı mıyım?" "Bu durumda neyle karşı karşıya kalırım?" "Polis bu işi nasıl ele alıyor?" "Mahkeme önünde neler yaşanıyor?" "Hangi adımları atmak istiyorum?" Ayrıca bir davada tanık olmak veya hatta bizzat dava açmak çok zorlayıcı olabilir.

  • Bu bilgiler size yardım ediyor: Hukuki adımları atmak için hangi olanaklara sahip olduğunuzu ve hukuk konusunda tüm diğer bilgileri okumak için bkz. burası.

  • Neyle karşı karşıya kalabilirsiniz? Önce danışma merkezlerine ve avukatlara danışın. Böylece iyi bir şekilde bilgilenerek atacağınız sonraki adımlara karar verebilirsiniz.

  • Mağdurlar için ceza muhakemesi ne anlama geliyor? Avukat Petra Ladenburger röportajda mağdurların motivasyonları ve nasıl tekrar cesaret kazandıkları hakkında konuşuyor.

  Çocukluk ve gençlik yıllarında cinsel şiddet yaşayanlar maddi yardım talebinde bulunabilir. Maddi yardımlar, cinsel istismarın neden olduğu acıyı geri döndüremez. Ama sonuçlarıyla daha iyi başa çıkabilmek için birçok mağdurun uzun bir süre boyunca psikolojik ve tıbbi desteğe ihtiyacı vardır. Maddi yardımlar böylece bu maliyeti karşılayarak, daha iyi bir yaşama geri dönmek için bir katkıda bulunabilir. Ancak maddi yardımlara giden yol çok zaman ve çaba gerektirebilir. Tazminat taleplerini geçerli kılabilmek için mahkeme ve idari açıdan birçok önkoşulu yerine getirmeniz gerekiyor. Maddi yardım talebinde bulunmaya karar verirseniz, uzman danışmanlık merkezlerine danışmanızı öneriyoruz.

  Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Maddi yardımlar ve somut ödemeler ile ilgili bilinmesi gerekenler buraya bakabilirsiniz.

  Hemen arayın – Şüpheli durumda bile

  Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda erkek, kadın ve diğer danışmanlarla konuşun. Çağrınız anonim tutulur ve ücretsizdir.

  0800 22 55 530

  Arama saatleri:

  Pzt, Çar, Cum: Saat 9.00 - 14.00
  Salı, Per: Saat 15.00 - 20.00

  Bir mesaj yazın – güvenli ve mahrem

  Cinsel İstismar Yardım Telefonu'na E-Posta ile de danışabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda aldığınız danışmanlık hizmeti mahrem kalır.

  Web analysis / data collection

  The Independent Commissioner for Child Sexual Abuse Issues would like to continuously improve this website. For this purpose, your consent to the statistical collection of usage information is being requested. Your consent can be withdrawn at any time.