Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet ve ritüel şiddeti

Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet ve ritüel şiddeti nedir? Bunun mağduru olmak ne anlama gelir? Konu hakkında daha fazlasını ve nereden destek bulabileceğinizi öğrenin.

Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet nedir?

Çocuklar, gençler ve yetişkinlerde bedensel ve psişik şiddet ile bağlantılı olarak ağır cinselleştirilmiş şiddetin sistematik biçimde uygulanması, örgütlü cinselleştirilmiş şiddet olarak tanımlanır.

Çocuklar, gençler ve yetişkinlerde bedensel ve psişik şiddet ile bağlantılı olarak ağır cinselleştirilmiş şiddetin sistematik biçimde uygulanması, örgütlü cinselleştirilmiş şiddet olarak tanımlanır.

Birden fazla fail ya da fail şebekeleri tarafından uygulanır. Bu çoğunlukla, örneğin zorunlu fahişelik veya istismar görüntüleri, çocuk ve şiddet pornografisi ile ilişkili cinsel ticari sömürü bağlantılıdır. 

Ritüel şiddeti nedir?

Bir şiddetin gerekçesi veya mazereti olarak bir ideoloji gösteriliyorsa, buna ritüel şiddeti denilir. Çok farklı ritüel şiddeti biçimleri vardır ve bunlar çoğu zaman birbiriyle iç içedir.

Bir şiddetin gerekçesi veya mazereti olarak bir ideoloji gösteriliyorsa, buna ritüel şiddeti denilir. Çok farklı ritüel şiddeti biçimleri vardır ve bunlar çoğu zaman birbiriyle iç içedir.

Ritüel şiddeti sadece bir tarikat dahilindeki satanist ritüelleri kapsamaz. Ritüel şiddeti öğeleri çok farklı bağlamlarda meydana gelebilir. Dini tarikatlar içinde cinsel istismar çoğunlukla "Tanrının iradesi" veya başka bir üst otorite ile gerekçelendirilir. Ritüel şiddeti zorunlu olarak bir dini arka planı şart koşmaz. Örneğin aşırı sağcılık gibi politik kanaatler de ideolojik üst çatı görevi görebilir . Öte yandan ritüel şiddeti aynı zamanda örgütlü şiddet olmak zorunda değildir. Ancak her halükarda örgütlü yapılara entegredir.

Şiddet odakları nasıl bir yapıya sahiptir?

Hem organize cinselleştirilmiş şiddette, hem de örgütlü şiddette çoğunlukla hiyerarşik yapılı güç odakları söz konusudur.

Hem organize cinselleştirilmiş şiddette, hem de örgütlü şiddette çoğunlukla hiyerarşik yapılı güç odakları söz konusudur.

Ritüel şiddeti alanında fail grupları sıklıkla aynı zamanda aile çevresi veya sosyal çevredir. Mağdurlar çoğu zaman bu grupların "içine doğar". Bazı yapılarda aileler zaten nesillerden beri sıkı bir bağ içindedir. Böylece failler, grup ve onların ideolojisi ile erken çocukluk döneminde bağlanılır. Failler, grup ve burada yaşanan şiddet hakkında katı ketumiyet buyruklarının yanında mutlak itaat talep eder. Ayrıca hedefli manipülasyonlarla çocukların ve gençlerin üye olmayanlarla temas kurmasına en başından beri etki edilir. Gruptan ayrılmaya çalışanlar baskı, şantaj ve tehdide maruz kalır.

Dissosiyatif kimlik bozukluğu nedir?

Bir dissosiyasyon (çözülme), bir insanın bizzat kendisini korumaya aldığı, ağır travmatik olaylara karşı doğal bir psişik reaksiyondur.

Bir dissosiyasyon (çözülme), bir insanın bizzat kendisini korumaya aldığı, ağır travmatik olaylara karşı doğal bir psişik reaksiyondur.

Dissosiyatif kimlik bozukluğu, dissosiyatif bozuklukların ağır bir şeklidir. Ağır şiddet biçimlerinde, örneğin (hissedilen) ölüme yakınlık ile birlikte ortaya çıkabilir. Dissosiyatif kimlik bozukluğunda kişilik birden fazla kimliğe parçalanarak, dayanılmaz gibi görünen yaşanan olay dağıtılarak, hayatta kalmak amaçlanır. Mağdurlarda çoğu zaman, örneğin gündelik olaylarda, kendi eylemlerinde, önemli kişisel bilgilerde ve travmatik deneyimlerde, bellek boşlukları olur. Bunlar diğer kişiliklerin belleğinde kayıtlı değildir ve o anda bu bilgilere erişilemez. Dissosiyatif kimlik bozukluğu yüzünden mağdurların uygun koruma ve destek alması çok zorlaşabilir, çünkü hikayeleri çok makul ve inandırıcı gelmeyebilir. 

Birçok insan kendine soruyor: "Böyle bir şey gerçekten var mı?"

Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet, örgütlü suçlara girer. Bu kendini örneğin çocuk pornosu zincirleri veya insan ticareti gibi alanlarda gösterir.

Örgütlü cinselleştirilmiş şiddet, örgütlü suçlara girer. Bu kendini örneğin çocuk pornosu zincirleri veya insan ticareti gibi alanlarda gösterir.

Adli kovuşturma organları her zaman söz konusu yapıları açığa çıkarmayı ve failleri mahkeme önüne çıkarmayı başarmıştır. Buna karşın ritüel şiddeti şimdiye kadar pek bilinmemekte ve varlığı tahayyül edilememektedir. Bunu ayrıca güçleştiren faktör şudur: Bilinçleri failler tarafından manipüle edilen mağdurların hatıraları, çoğu zaman parça parça ve geçmişe dönüşler (flaşbekler) halindedir.

Geçmişe dönüşler, yaşanan travmatik olaylara dair hatıralardır ve mağdurlar tarafından çoğu zaman travmanın kontrol edilemez ve düşünsel olarak yeniden yaşanması şeklinde deneyimlenir. Çoğunlukla münferit olaylar ile ilgili hatıralar yıllar sonra başlanan bir travma terapisi ya da geçmişe dönüşleri tetikleyebilen tetikleyiciler ile ortaya çıkar. Bu tetikleyiciler çok farklı olabilir. Hatta kokular veya gürültüler ile ilgili belli belirsiz ayrıntılar bile bu geçmişe dönüşleri tetikleyebilir. 

Tüm bunlar, bir ceza davası sürecinde mağdur ifadelerinin çoğunlukla güvenilir bir şekilde değerlendirilememesine ve somut faillerin belirlenememesine neden olur. Bağımsız İşleme Komisyonu (Unabhängige Aufarbeitungskommission) 2019 bilanço raporunda 42'si ritüel şiddeti olmak üzere örgütlü şiddet alanında toplamda 117 dinleme ve rapordan söz ediyor. "Cinsel istismar fonu"na da mağdur insanların bağlamı "ritüel/tarikat istismarı" olarak verdiği birçok başvuru ulaşıyor.

Kapsamlı Bilgiler

 • Derneklerin açıklayıcı videoları Die Kinderschutz-Zentren e. V. ve ECPAT Deutschland e. V.
 • Ritüel şiddeti ve örgütlü cinsel şiddet alanında yardım ve destek
 • Politikacılara ve "Örgütlü şiddet ve ritüel şiddeti yapılarında cinselleştirilmiş şiddet" alanında uzman çevrelere tavsiyeler.

Mağdurlar için bilgiler

Bu şiddet yapılarından nasıl kurtulabilirim?

Örgütlü şiddet ve ritüel şiddeti yapılarından kurtulmak, çoğunlukla birçok tepkiyi içinde barındıran uzun bir yolu yürümek anlamına gelir.

Örgütlü şiddet ve ritüel şiddeti yapılarından kurtulmak, çoğunlukla birçok tepkiyi içinde barındıran uzun bir yolu yürümek anlamına gelir.

Yine de kendi yaşamınızı kurmanız ve şiddetten kurtulmanız için bu çoğu zaman gereklidir.
Birçok mağdur, bu zor yolda yalnız yürümemek için dışarıdan destek aramanın yardımının dokunduğunu bildiriyor. Başlangıç aşamasında özellikle dissosiyatif kimlik bozukluğuna sahip insanlar büyük güçlüklerle karşı karşıya kalır. Tüm iç kişiliklerin ayrılmaya karar vermemesi ve bu nedenle sürekli gerilimlerin ve zıt davranışların meydana gelmesi söz konusu olabilir.

Faillerle irtibatın kesilmesi, yıkıcı iç dinamiklerin durdurulması ve adım adım gruptan ayrılmak; özellikle başlangıçta pek mümkün gelmeyebilir. Bu anlaşılır ve makul bir durumdur, çünkü mağdurlar çoğunlukla failler tarafından büyük baskı altına alınır. Ancak mağdurlar sadece ayrılmak suretiyle yaşamlarını yeniden kurabilir. Ayrılma sürecinde mağdur insanlar şimdiye kadarki yaşantılarını geride bırakarak yeni bir hayat kurmak durumunda kalabilir.

Esasen ayrılmaya karar vererek geriye atılan adımlarla ve krizlerle başa çıkabilmek için aşağıdaki konular üzerinde düşünmek faydalı olabilir:

 • Şiddet yapılarından neden ayrılmak istiyorum? Beni oradan uzaklaşmaya ne itiyor? Beni ne engelliyor (halen)?
 • Yaşantımı serbestçe şekillendirebilecek olsaydım, neler yapardım? Bu yaşam nasıl görünürdü? İyi yapabildiğim ve kendimi geçindirebileceğim veya geçindirmek isteyeceğim (örneğin sosyal uğraşlar, yaratıcılık, doğayı koruma vs.) bir şey var mı?
 • Şu anda bile beni mutlu eden ve kendimi iyi hissettiğim alanlar var mı? Bunları nasıl güçlendirebilir ve geliştirebilirim?
 • Ayrılma konusunda beni somut olarak destekleyebilecek insanlar tanıyor muyum? Bunlar kimler?
 • Bana iyi gelen ve şiddet yapılarını bilmeseler bile yanlarında güç topladığım insanlar tanıyor muyum? Bunlar kimler?
 • Halihazırda bir çıkış yolu görüyor muyum? Bu nasıl görünebilir?
 • Sonraki adım ne olurdu? Bu adımı başka, daha küçük adımlara bölebilir miyim? Sonraki adımı atmak için neye ihtiyacım var?

Bir dissosiyatif kimlik bozukluğunda birden fazla insana hitap etmek için bu türden soruların çoğul sorulması faydalı olabilir. Bir ayrılma söz konusu olduğunda birden fazla kişinin bu kararda paydaş olabilmesi iyi olacaktır. Bu durumda ilk soru örneğin: Şiddet yapılarından neden ayrılmak istiyoruz? Bizi oradan uzaklaşmaya ne itiyor? Bizine engelliyor (halen)?

Nereden yardım alabilirim?

Örgütlü şiddet ve/veya ritüel şiddeti yapılarından ayrılmak için dışarıdan (profesyonel) destek almak gerekli olabilir.

Örgütlü şiddet ve/veya ritüel şiddeti yapılarından ayrılmak için dışarıdan (profesyonel) destek almak gerekli olabilir.

Gerçi bu çoğunlukla üstesinden gelinemeyecek bir engel gibi görünür ama yine de çaba göstermek, hayal kırıklığı ve hüsran yaşansa bile "işin peşini bırakmamak" önemlidir.
Hangi desteğe gerek duyulduğu duruma göre değişir. Ayrılma yönünde ilk adımların atılabilmesi için öncelikle o anda hangi alanlarda destek gerektiğini sorgulamak faydalı olabilir. Mağdurlar bunun için kendilerine şu soruları sorabilir:

 • Örneğin bir travma terapisi veya bir uzman danışma merkezi üzerinden bir psikolojik veya psikososyal desteğe ihtiyacım var mı?
 • Resmi makamlara giderken refakat gibi günlük hayatta desteğe ihtiyacım var mı? O zaman münferit olay yardımı veya ayakta refakat, yani entegrasyon yardımı için bir başvuruda bulunulması faydalı olabilir.
 • Güvenli bir yer, örneğin bir kadın sığınma evi bulmak önemli mi?
 • Hukuki danışmanlığa, örneğin avukatlar üzerinden, ihtiyacım var mı?
 • Başka (öz) yardım bilgileri edinmek veya diğer mağdurlarla örneğin (online) öz yardım gruplarında paylaşımda bulunmak istiyor muyum?

Doğru adreslere ulaşmak çoğu zaman kolay değildir. Adres listeleri nadiren yayınlanır, çünkü failler de bunlara ulaşabilir. Örgütlü şiddet ve ritüel şiddeti alanında da yardım teklifleri için veri tabanları ve destek ağları vardır.

Yardım telefonu berta

Ülke çapında faaliyet gösteren ücretsiz ve anonim telefonla başvuru noktası berta, örgütlü cinselleştirilmiş ve ritüel şiddeti yapılarından ayrılma, sıkıntıları atlatma konularında danışmanlık ve destek imkanı sunar. Berta "Cinsel İstismar Yardım Telefonu" ("Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch") çatısı altında yer alır ve Salı günleri 16.00 ile 20.00 ve Perşembe günleri 9.00 ile 13.00 saatleri arasında 0800 30 50 750 numaralı telefon numarası üzerinden erişilebilir. Hem mağdur kişiler hem de birisi için endişelenen, bir şüphesi olan veya konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler berta hattına başvurabilir.

Uzman danışma merkezleri

Uzman danışma merkezleri, koruma sağlayan barınak veya kriz kuruluşu ararken destek olabilir. Travma terapötik müdahaleler için olası bir ilk başvuru noktası, zamanında ve hızlı psikoterapik ilk tedavi sunan travma ayakta tedavi merkezleridir. "Yardım bul" altında uzman danışma merkezleri ve terapötik teklifleri arayabilir ve bunları ritüel şiddeti ve örgütlü cinsel şiddet ile ilgili teklifler şeklinde filtreleyebilirsiniz.

VIELFALT e. V. derneği de yıllardan bu yana uzmanlaşmış yardım teklifleri içeren bir veri tabanı tutuyor ve talep üzerine mağdurlara ilgili listeleri sunuyor.

Duygularınıza güvenin

Maalesef (uzman) kişilerin yaşananları ve arkasındaki örgütlü şiddet ve ritüel şiddeti yapılarını sorgulamaları veya tamamen reddetmeleri gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu mağdur kişiyi çok tedirgin edebilir. Destek ararken karşıdakinin ilgili, açık ve uygun bir kişi olarak hissedilmesi önemlidir. Birlikte henüz bilinmeyen bir yola çıkarken açıklık, birçok mağdur kişi için destekleyici insan ararken önemlidir. Yardım tekliflerini eleştirel anlamda sorgulamak ve şüphe durumunda reddetmek de yasaldır.

Faillerin adının verilmesi şart mıdır?

Danışma veya terapi desteği almak için faillerin isminin verilmesi gerekli değildir. Bu sadece cezai soruşturma istendiği zaman gerekir.

Danışma veya terapi desteği almak için faillerin isminin verilmesi gerekli değildir. Bu sadece cezai soruşturma istendiği zaman gerekir.

Örneğin Mağdur Tazminat Yasası (OEG) (Opferentschädigungsgesetz) uyarınca mali destek alabilmek için yaşanan şiddetin en azından genel anlamda tarif edilmesi gerekir. Fiilin tasviri, resmi makam fiilin netice itibariyle tarif edildiği şekilde gerçekleşmiş olduğunu akla yatkın bulacak kadar net olmalıdır. Bunun için faillerin yanı sıra tanıkların somut olarak isimlerinin verilmesi şart olmasa da bunun faydası dokunabilir. Mağdur tazminatı başvurusunda, örneğin bir uzmanlaşmış danışma merkezi üzerinden destek almak akıllıca olur. Mali yardımlar konusu ile ilgili diğer bilgileri buradan bulabilirsiniz.

Yardım edenler için bilgiler

Ayrılmak neden bu kadar zor?

Örgütlü cinselleştirilmiş ve ritüel şiddeti yapılarından ayrılmak, mağdurları çoğu kez olağanüstü zorluklarla karşı karşıya bırakır.

Örgütlü cinselleştirilmiş ve ritüel şiddeti yapılarından ayrılmak, mağdurları çoğu kez olağanüstü zorluklarla karşı karşıya bırakır.

Failler onları çoğu kez mağdurları kitlesel fiziksel ve psişik baskı altına alır, tehdit eder, şantaj yapar veya takip eder. Failler bu sırada her durumda fiillerinin ispat edilebilmesinin önüne geçmeye çalışır. Bu yüzden mağdur kişinin güvenilmezliğini sağlamaya çalışırlar. Grubun terk edilmesi mağdur için aynı zamanda kendi ailesinden ve içinde yetiştiği sosyal çevreden vazgeçmek anlamına gelir. Gruba olan güçlü bağ nedeniyle mağdur kişinin ayrılması için çoğunlukla belirli bir neden veya somut bir gerekçe lazımdır. Buna dışarıdakilere karşı bir ketumiyet buyruğu da eklenir, böylece acı ve şiddet gizli kalır.

Bir dissosiyatif kimlik bozukluğunda bazı kişilik parçalarının gruptan ayrılamaması ve bu şekilde bir ayrılmayı güçleştirmesi veya engellemesi durumu söz konusu olabilir. Ayrıca öz kişiliğin parçalanması, mağdurun belirli koşullar altında ona ne olduğunun bilincinde olmamasına neden olabilir. Fakat "hatırlama flaşbekleri" olursa da, çoğu zaman bunları uygun bir bağlama sokacak ve olayları bağlantılı bir şekilde tasvir edecek durumda olmazlar.

Mağdurları nasıl destekleyebilirim?

Örgütlü şiddet ve ritüel şiddeti yapıları ve bunlara maruz kalmış insanlar çok farklıdır, böylece destek daima bireysel olmalıdır.

Örgütlü şiddet ve ritüel şiddeti yapıları ve bunlara maruz kalmış insanlar çok farklıdır, böylece destek daima bireysel olmalıdır.

Örgütlü şiddete ve ritüel şiddetine maruz kalmış insanlar ilk bakışta hemen fark edilmezler, çünkü failler tam da bunu engellemeye gayret ederler. 

Karşı taraf empati kurarak dinlemeli ve mağdur kişiye, ne tür bir destek dilediğini sormalıdır. Özellikle profesyonel bağlamda sorular açıkça sorulmalı ve soruları özümseyebilmesi için mağdur kişilere zaman tanınmalıdır.

Kime danışabilirim?

"Cinsel İstismar Yardım Telefonu" ("Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch") altında ülke çapında faaliyet gösteren ücretsiz ve anonim telefonla başvuru noktası berta bir seçenektir.

"Cinsel İstismar Yardım Telefonu" ("Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch") altında ülke çapında faaliyet gösteren ücretsiz ve anonim telefonla başvuru noktası berta bir seçenektir.

Buraya 0800 30 50 750 numaralı telefondan Salı günleri 16.00 ile 20.00 ve Perşembe günleri 9.00 ile 13.00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Teklif, örgütlü cinselleştirilmiş ve ritüel şiddeti yapılarından ayrılırken sıkıntıları atlatmak, danışmanlık ve destek için olanakları sunar ve hem mağdurlar hem de bir insan için endişelenen, bir şüphesi olan veya konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere yöneliktir.

Cesaret veren hikayeler

Röportaj | Toplum

Çevremdeki insanların bana bir kerecik olsun nasıl olduğumu ve evde her şeyin yolunda gidip gitmediğini sormalarını isterdim. Hayatımda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğim o kadar fazla an vardı ki.

Lisa Fahrig

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ | MAĞDURLAR

Bir kadın tarafından cinsel istismara uğramak, benim erkekliğine çok fazla zarar verdi. Yıllar boyunca bununla mücadele ettim. Bu benim için gerçekten çok zordu. Her iki tarafı uzlaştırmak için çok uzun zamana ihtiyaç duydum.

Nicolas Haaf

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Nicolas Haaf

Röportaj | Danışmanlık

Bu hassas ve özel konuda her zaman cesarete ihtiyaç var. Yine de aramanın yardımı dokunduğundan eminim. İlk adım bir ilk "Kendine güvenmek". Sadece bu bile çoğu zaman tüm diğer adımları çok daha kolaylaştırır.

Tanja von Bodelschwingh

Cinsel İstismar Yardım Telefonu'nda danışman

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Tanja von Bodelschwingh

Röportaj | Geçmişle Yüzleşme

Hikayelerden öğrenmek istiyoruz. Geçmişle yüzleşmenin temel anı bu: Geriye dönüp bakmak, günümüz ve gelecek için bize bir zemin oluşturmalıdır.

Barbara Kavemann

Yeniden Değerlendirme Komisyonu Üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Barbara Kavemann

Röportaj | Öz Yardim

Öz yardım grubumuzda erkekler zaaflarını gösterebilir ve onlarla alay edilmez, aksine saygı gösterilir. Tek başına bu bile bir deneyim: Burada adamı oynamak zorunda değilim, aksine hassas yanlarımı gösterebilirim.

Max Ciolek

Mağdur kurulu üyesi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Max Ciolek

RÖPORTAJ | HUKUK

Birçok mağdurda gözlemlediğim gelişmeler çok cesaret verici ve motive edici. Bunlar kısmen uzun süreçte tekrar eski benliğinizi bulmanıza yardımcı olabilir.

Petra Ladenburger
Avukat

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Petra Ladenburger

RÖPORTAJ | ENGELLİ İNSANLAR

Özellikle kriz anlarında insanın dışarıdan çare araması ve sadece kendi çevresinde kalmaması çok faydalıdır. Biz her şeye bağımsız bir gözle bakıyoruz ve durumu nötr bir şekilde düzenlemeye yardımcı olabiliriz.

Pia Witthöft

Cesaret merkezi yöneticisi

RÖPORTAJ
[Translate to Türkisch:] Porträtfoto Pia Witthöft

  Rufen Sie an – auch im Zweifelsfall

  Sprechen Sie mit den Berater:innen beim Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch. Ihr Anruf ist anonym und kostenfrei.

  0800 22 55 530

  Telefonzeiten:

  Mo., Mi., Fr.: 9.00 bis 14.00 Uhr
  Di., Do.: 15.00 bis 20.00 Uhr

  Schreiben Sie eine Nachricht

  Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch berät Sie auch online. Mit einer anonymen Registrierung für die Online-Beratung des Hilfe-Telefons können Sie datensicher und vertraulich mit den Berater:innen kommunizieren.

  Webanalyse / Datenerfassung

  Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs möchte diese Website fortlaufend verbessern. Dazu wird um Ihre Einwilligung in die statistische Erfassung von Nutzungsinformationen gebeten. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.