Veri koruma açıklaması

Kişisel verilerin işlenmesine dair bilgiler

Genel Notlar

Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) "Cinsel İstismar Yardım Portalı" mağdurları, yakınlarını ve onları desteklemek isteyen diğer insanların yanı sıra uzmanları, çocukluk ve gençlik döneminde cinsel şiddet mağduru kişiler için özel yardım teklifleri hakkında bilgilendirmektedir. Portala entegre edilmiş ülke çapındaki veri tabanı, bulunulan bölgenin neresinde telefonla veya online yardım teklifleri olduğunu gösteriyor.

Bu işlemler sırasında kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda bu özellikle Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Europäischen Datenschutz-Grundverordnung) ve Federal Veri Koruma Yasası'nın (Bundesdatenschutzgesetzes) hukuki hükümlerine dayanarak gerçekleşir.

Kişiye özel veriler, halihazırda kimliği belirlenmiş veya bu bilgiler yardımıyla kimliği belirlenebilecek bir (hayattaki) insan ile ilgili tüm bilgilerdir. Kimliğin belirlenebilirliği, mevcut bilgilerin bir araya getirilmesi veya ek tedbirlerin dahil edilmesi sayesinde gerçekleşebilir, örn. bir isim tanımının, bir tanım numarasının konum verileri, bir online tanım ile eşleştirilmesi veya genel erişim sağlanan, veri tabanları, kütüphaneler veya internet gibi bilgi havuzlarında bir araştırma vasıtasıyla.

16 yaşın altındaki kişiler, ebeveynlerinin veya vasilerinin onayı olmadan kişisel verilerini iletmemelidir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Datenschutz-Grundverordnung) bağlamında sorumlunun adı ve irtibat bilgileri

Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
Glinkastraße 24
10117 Berlin.

Telefon: 03018 555 - 0
Faks: 03018 555 - 1145

E-Posta: poststelle@bmfsfj.bund.de
Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi (Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) organizasyon olarak Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'na (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) bağlıdır.

Sorumlunun veri koruma görevlisinin irtibat bilgileri

Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'nda veri koruma görevlisi
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Glinkastraße 24
10117 Berlin

Telefon: 030 18 555 - 0
E-Posta: datenschutzbeauftragte@bmfsfj.bund.de

Kişisel verilerin alıcısı

Web sitemiz AG, Potsdamer Str. 87, 10785 Berlin tarafından bizim adımıza işletilmektedir.

Web sitesi teklifimiz bizim adımıza Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4–6, 32339 Espelkamp tarafından host edilmektedir.
Postalama gönderimleri için bizim adımıza faaliyet gösteren ve gönderim ile değerlendirmeyi bizim adımıza gerçekleştiren CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr 43, 26180 Rastede şirketinin hizmetinden faydalanıyoruz.

Uzman Danışma Merkezi N.I.N.A. e. V. (Kızlar ve oğlanlarda cinsel şiddet ulusal destek hattı, ağı ve başvuru noktası) bazı vakalarda E-Postaların ve mektupların cevaplandırılması konusunda bizi destekliyor. Bu amaç doğrultusunda söz konusu gönderen üzerinden iletilen veriler N.I.N.A. e. V.'ye aktarılmaktadır.

Uzman danışma merkezi N.I.N.A. e. V. ve neues handeln AG, yardım portalının adres veri tabanındaki verileri kontrol ederler ve adres veri tabanında kullanıma sunulan bilgilere erişime sahiptir.

Yardım portalının veri tabanında yayınlanan veriler, yardım arayanların cinsel istismar alanındaki yardım tekliflerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla www.trau-dich.de/deine-hilfe/ altında Federal Sağlık Eğitim Merkezi'nin (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) Trau-Dich inisiyatifinin yardım veri tabanında veya Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) tarafından desteklenen diğer projelerde yayınlanabilir.
 

Bu web sitesinin ziyaret edilmesi sırasında hangi veriler işlenir?

Hangi kişisel verilerin işlendiği, web sitesini ziyaret ettiğiniz sırada yararlandığınız web sitesi hizmetinin türüne göre değişmektedir.

Log Dosyaları

İnternet sayfası çağrıldığında aşağıdaki kişisel veriler işlenir:

 • Erişim tarihi ve saati
 • Çağrılan dosyanın adı ve URL'si
 • IP adresi
 • http durum kodu ve veri aktarımı boyutu
 • Kullanan kişinin işletim sistemi versiyonu ve tarayıcısı 

Bu söz konusu Log dosyalarının hostingi, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4–6, 32339 Espelkamp hosting hizmet sağlayıcısının sunucusu üzerinden gerçekleşir

Hukuki dayanak, Bilgi Teknolojileri'nde Güvenlik Federal Dairesi (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) Yasası (BSI Yasası) madde 5 ile bağlantılı olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Datenschutz-Grundverordnung) madde 6 par. 1 harf e, par. 2'dir.
Veriler en fazla yedi gün boyunca kaydedilir ve ardından silinir.
Sadece hukuki bir yükümlülük mevcut olduğunda bu veriler üçüncü kişilere aktarılır, örneğin hukuki ve cezai takibat için gerekli olduğunda.

Web sitesine kayıt

Uzmanlar tarafından alenen erişilebilen adres veri tabanında (örn. danışma merkezleri, tıbbi ve terapötik teklifler, hukuki teklifler, kriz hizmetleri, sığınma evleri) listelenebilmek için web sitesine kayıt olabilirsiniz.

Bu sırada sunduğunuz yardım teklifinin, örneğin sokak, kapı numarası, adres eki, posta kodu, yer, eyalet, telefon, telefon eki, e-posta, mesleki uzmanlık alanları, meslek tanımı, eyalet psikoterapi odası veya eyalet doktor odası üyeliği, muayenehane türü (sandığa bağlı, özel muayenehane), doktor numarası, üye ve kod numarası, standart ileri eğitim numarası, konuya özgü ileri eğitimlere dair bilgiler, uzman avukat unvanı, katılınan ileri eğitimler ve seminerler, uzman danışma merkezleri ve mağdur dernekleri ile işbirliği, bir cinsel suç atfedilen insanların temsil edilmesi, eyalet mahkeme bölgesi üyelikleri, gönderen tarafından açık metin alanında sunulan diğer kişisel bilgiler gibi bilgileri kapsaması halinde, söz konusu kişisel bilgiler işlenir.

İşlemenin amacı, bilgilerin adres veri tabanında yayınlanması ve Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) (e-bülten) güncel bilgilerinin gönderilmesi için adres posta listesinin oluşturulmasıdır. Bunun haricinde, yardım portalının veri tabanında yayınlanan aşağıdaki veriler, Federal Sağlık Eğitim Merkezi'nin (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) Trau-Dich inisiyatifinin yardım veri tabanında https://www.trau-dich.de/deine-hilfe/ altında da yayınlanır: UBSKM, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)ile işbirliği içindedir.

Bundan dolayı Cinsel İstismar Yardım Portalı veri tabanında yayınlanan veriler, yardım arayanların cinsel istismar alanındaki yardım tekliflerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) tarafından desteklenen projeler çerçevesinde de kullanılabilir veya yayınlanabilir.

Kayıt, rızanıza dayanarak gerçekleşir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Datenschutz-Grundverordnung) madde 6 par. 1 harf a).
Kişisel bilgiler, rızanızı iptal etmeniz durumunda, siz bunu bildirdikten hemen sonra adres veri tabanından veya posta listesinden silinir.

Sosyal ağlarda içeriklerin paylaşılması

Bunun haricinde Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) Twitter, Instagram ve YouTube sosyal ağlarındaki kanallarına link bağlantısı kurulur.

UBSKM, paylaş fonksiyonunu kullanarak ve sosyal ağlardaki kanalları ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin söz konusu sosyal ağlara aktarıldığını açıkça belirtmektedir. Bu hizmetler kişisel verileri kendi ticari modellerine uygun olarak işlerler ve bu sırada işleme yeri, Avrupa Birliği üye ülkelerinin dışında da bulunabilir. Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'nın (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), bu şirketlerin gerçekleştirdiği veri işleme, özellikle veri kullanımı, üçüncü kişilere veri aktarımı ve kaydetme süresi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

UBSKM ile irtibat kurulduğunda hangi veriler işlenir?

UBSKM ile irtibat kurulduğunda hangi verilerin işlendiği, yararlandığınız hizmetin türüne ve iletişim yoluna göre değişmektedir.

Bir mesajın Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) söz konusu E-Posta adresine veya posta adresine gönderilmesi

Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) sunulan E-Posta adresi veya posta adresi üzerinden de bir irtibat kurulması mümkündür. Bu durumlarda, söz konusu yazıda veya mesajda bulunan kişisel bilgiler işlenir.

İşlemenin dayanağı BDSG madde 3 ile bağlantılı olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Datenschutz-Grundverordnung) madde 6 par. 1 harf e, par. 2'dir (Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) yetki alanında bulunan görevin yerine getirilmesi).

Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi Dairesi'nin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) görevlerinin yerine getirilmesine veya geçerli yönetmelikler uyarınca dosya tutma gerekliliğine artık ihtiyaç duyulmadığında, kişisel bilgiler silinir.

Mağdur kişilerin hakları nelerdir?

Bilgi tekliflerini kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmek için UBSKM/BMFSFJ bu web sitesine erişimleri istatistiksel olarak değerlendirmektedir. Bu Matomo yazılımı kullanılarak gerçekleşir. Bu sırada ziyaret edenin tarayıcısına çerezler yerleştirilmez. Bu web sitesinin tek bir sayfası çağrıldığında aşağıdaki veriler kaydedilir:

 • Psödonimize edilmiş IP adresi:
 • Kullanılan işletim sistemi ve tarayıcı ile ilgili bilgiler;
 • Coğrafi bilgiler;
 • Çağrılan URL;
 • Üzerinden çağrılan tek sayfaya ulaşılan web sitesi (Referrer-Site);
 • Çağrılan web sitesi üzerinden çağrılan alt sayfalar;
 • Web sitesi üzerinde bulunma süresi;
 • Girilen arama terimleri;
 • İndirilen PDF dosyaları;
 • İzlenen videolar;
 • Web sayfasını çağırma sıklığı.

Hukuki dayanak, Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) madde 3 ile bağlantılı olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği  madde 6 par. 1 bent e'dir (web teklifinin sürekli iyileştirilmesi).

Ziyaretinize bağlı olarak (psödonimize edilmiş) işlemeyi istemiyorsanız, buna aşağıda bir fare tıkıyla itiraz edebilirsiniz.

Bu durumda tarayıcınızda bir Opt-Out çerezi yerleştirilir, bunun sonucunda ilgili veriler artık kaydedilmez.

İzleme sizde şu anda aktif değildir, çünkü tarayıcınız bize, izleme istemediğinizi bildirmiştir. Burada bir tarayıcı ayarı söz konusudur. İzlemeyi yeniden etkinleştirmek için tarayıcı ayarlarınızda "Do Not Track" ayarı devre dışı bırakılmalıdır.