Doradztwo

W dzieciństwie lub młodości spotkało Cię nadużycie seksualne? Podejrzewasz, że dziecko lub młody człowiek jest ofiarą molestowania seksualnego? Poradnia może Ci pomóc. Możesz zasięgnąć informacji, zadawać pytania i omówić możliwości dalszego działania.

Jakie wsparcie oferują poradnie?

Poradnia służy wsparciem osobom w potrzebie. Istnieją poradnie ogólne i poradnie wyspecjalizowane w określonej dziedzinie.

Poradnia służy wsparciem osobom w potrzebie. Istnieją poradnie ogólne i poradnie wyspecjalizowane w określonej dziedzinie.

Możesz także zwrócić się do poradni, jeśli spotkało Cię nadużycie seksualne lub podejrzewasz nadużycie oraz potrzebujesz konkretnego i praktycznego wsparcia lub dodatkowych informacji. Udzielenie porady jest z zasady bezpłatne, w rzadkich przypadkach odbywa się na zasadzie dobrowolnego datku. Naturalnie jest poufne, a na życzenie również anonimowe.

W poradni możesz w spokojnych warunkach opowiedzieć specjalistom, co się dzieje. Dotyczy to również sytuacji, w których nie jesteś bezpośrednio osobą pokrzywdzoną, ale podejrzewasz, że mogło dojść do nadużycia, i chcesz pomóc innej osobie. Opowiedz o swojej sytuacji. Przedstaw swoje podejrzenia. Pytaj o wszystko, o co chcesz zapytać – nawet jeśli nie masz pewności. Poradnia pomoże Ci zorientować się w sytuacji. Zgłaszając się do poradni, nie podejmujesz żadnych wiążących kroków ani tym bardziej kroków prawnych.

Pierwszy krok: uporządkowanie i zastanowienie się, co dalej

W pierwszym kroku doradca lub doradczyni uporządkuje z Tobą sytuację. Spokojnie, nie spiesząc się, możesz opowiedzieć, jak się czujesz i z czym się mierzysz. Doradca lub doradczyni porozmawia z Tobą o tym, jakie masz możliwości i jak możesz dalej postąpić – aby pomóc Ci w samodzielnym podjęciu odpowiedniej decyzji. Zapyta także, czy chcesz skorzystać z dalszego wsparcia – a jeśli tak, z jakiego rodzaju. Większość poradni ma rozbudowaną sieć powiązań w regionie i w razie potrzeby może również kontaktować się ze specjalistami z dziedziny medycyny, terapii lub prawa.

Co możesz zrobić, gdy podejrzewasz nadużycie

Jeśli podejrzewasz nadużycie, wspólnie uzgodnijcie dalsze postępowanie. Jeśli potrzebna jest rozmowa z właściwymi władzami, pracownicy poradni pomogą w nawiązaniu kontaktu: przygotują się z Tobą do takiej rozmowy lub nawet będą Ci towarzyszyć. Jest to szczególnie pomocne, gdy chcesz przekazać swoje informacje do Jugendamtu lub policji. W poradni wiedzą, do kogo w tych instytucjach możesz się zwrócić, i zapewnią Ci wsparcie. Doradcy obsługujący telefon zaufania ds. nadużyć seksualnych są także zawsze gotowi wysłuchać Cię pod numerem 0800 22 55 530.

Zaufaj swoim uczuciom i nie zwlekaj z telefonem do doradców – nawet w przypadku wątpliwości.

Telefon zaufania jest dostępny pod numerem 0800 22 55 530. Tutaj dowiesz się więcej o tej ofercie.

Jakie poradnie są dostępne w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych?

Dostępne są poradnie specjalistyczne, wyspecjalizowane w zakresie nadużyć, a także poradnie ogólne, oferujące doradztwo w wielu różnych sprawach, w tym również dotyczących nadużyć seksualnych.

Dostępne są poradnie specjalistyczne, wyspecjalizowane w zakresie nadużyć, a także poradnie ogólne, oferujące doradztwo w wielu różnych sprawach, w tym również dotyczących nadużyć seksualnych.

Poradnie specjalistyczne oferują wyspecjalizowane wsparcie

W Niemczech na terenie całego kraju znajdują się specjalistyczne poradnie, które są ukierunkowane na doradztwo w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych. Niektóre poradnie oferują również doradztwo prowadzone przez osoby pokrzywdzone. Pracują one na zasadzie tzw. podejścia kontrolowanego. Osoba pokrzywdzona może zwrócić się do poradni specjalistycznej nawet wtedy, gdy od doświadczenia przemocy minęło dużo czasu. Doradcy wiedzą, jakie konsekwencje ma przemoc dla wielu osób i jakie wsparcie może być szczególnie pomocne. Dla wielu osób pokrzywdzonych i ich otoczenia kontakt ze specjalistyczną poradnią to ważny pierwszy krok: mogą się zwierzyć, są traktowani poważnie i znajdują rozmówcę oraz wsparcie.

Znajdź wsparcie dla osoby pomagającej

Również osoby pomagające – na przykład członkowie rodzin, przyjaciele, sąsiedzi, trener lub specjalista – mogą zwrócić się do specjalistycznej poradni. Krok po kroku mogą omówić z doradcą lub doradczynią dalsze postępowanie, aby zapewnić ochronę dla dziecka lub wsparcie dla dorosłej osoby pokrzywdzonej. Konfrontacja z molestowaniem seksualnym jest ogromnym obciążeniem dla wielu osób. Doradcy pomagają osobom wspierającym w uporządkowaniu własnych myśli i uczuć. W specjalistycznej poradni otrzymasz pomoc i odciążenie. Znajdziesz tam przestrzeń na przepracowanie tego, co zostało przez Ciebie usłyszane lub zobaczone, oraz zmierzenie się z tym trudnym tematem.

Poradnie ogólne także mogą pomóc

Poradnie ogólne również służą pomocą, stojąc po stronie osób pokrzywdzonych i wspierających. Są to poradnie pedagogiczne i rodzinne prowadzone przez podmioty niezależne i publiczne. To bardzo ważny filar systemu wsparcia – szczególnie na terenach wiejskich, gdzie rzadko występują poradnie specjalistyczne. Poradnie ogólne dysponują szeroką merytoryczną wiedzą w wielu różnych tematach. Na tym polega wyjątkowa jakość ich pracy. Doświadczenia w zakresie doradztwa i towarzyszenia osobom, które doświadczyły nadużyć seksualnych lub które chcą pomóc osobom pokrzywdzonym, są bardzo różnorodne. W wielu poradniach ogólnych do zespołu należy jedna lub więcej osób, które są szczególnie dobrze zorientowane w dziedzinie nadużyć seksualnych i realizują doradztwo w tym zakresie.
 

Czy mogę zwrócić się do każdej poradni?

Większość poradni oferuje wsparcie dla wszystkich szukających porady – niezależnie od tego, czy są lub były to osoby pokrzywdzone, chcą pomóc osobom pokrzywdzonym ze swojego otoczenia lub podejrzewają, że doszło do nadużycia seksualnego.

Większość poradni oferuje wsparcie dla wszystkich szukających porady – niezależnie od tego, czy są lub były to osoby pokrzywdzone, chcą pomóc osobom pokrzywdzonym ze swojego otoczenia lub podejrzewają, że doszło do nadużycia seksualnego.

Na stronach internetowych z reguły znajduje się „Pomoc dla osób pokrzywdzonych”, „Pomoc dla rodzin” oraz „Pomoc dla specjalistów”. W obszarze „Znajdź pomoc” w portalu dla osób potrzebujących pomocy z powodu nadużyć seksualnych również zebraliśmy te informacje. Ponadto wiele poradni specjalizuje się w pracy z określonymi grupami docelowymi. Przykładowo:

Płeć i wiek

Wiele poradni oferuje pomoc dla pokrzywdzonych kobiet albo mężczyzn, dziewczynek albo chłopców. Oferty te często są również otwarte dla osób trans* i osób niebinarnych. Istnieją również poradnie, do których zwrócić się mogą wszyscy – niezależnie od wieku lub płci. W wyszukiwarce pod „Znajdź pomoc” sprawdzisz, kto zapewnia doradztwo dla jakiej grupy osób.

Osoby z doświadczeniem migracji lub ucieczki

Wiele poradni oferuje specjalistyczne wsparcie dla osób z doświadczeniem migracji i/lub ucieczki. W wielu miejscach dostępna jest możliwość skorzystania z usług tłumaczeniowych. W niektórych poradniach doradztwo jest oferowane także w różnych językach.

Osoby z niepełnosprawnościami

Niektóre oferty są skierowane specjalnie do osób z niepełnosprawnościami fizycznymi lub poznawczymi, na przykład trudnościami w nauce. Poradnie uwzględniają ich szczególną sytuację życiową, z reguły dysponują pomieszczeniami o ułatwionym dostępie, a w idealnym przypadku oferują doradztwo w łatwo zrozumiałym języku lub w języku migowym. Pojawia się także coraz więcej ofert doradztwa wzajemnego. W tym przypadku osoby z niepełnosprawnościami wspierają się wzajemnie i dzielą się doświadczeniami. Wiedza o tym, jak inni poradzili sobie z taką sytuacją i co im pomogło, może dodać odwagi na własnej drodze.

Zasięg terytorialny

Wiele poradni ma określony regionalny zasięg terytorialny. Może się zdarzyć, że dana placówka może udzielać porad wyłącznie osobom mieszkającym w tej samej miejscowości lub okręgu. Jest to związane z rodzajem finansowania. Na poszczególnych stronach internetowych sprawdzisz, w której poradni znajdziesz wsparcie. Jeśli nie masz pewności, czy w danej poradni otrzymasz wsparcie, najlepiej dopytaj telefonicznie. Z naszego doświadczenia wynika, że wiele poradni znajduje indywidualne rozwiązania, jeśli osoby pokrzywdzone nie mogą znaleźć odpowiednich alternatywnych opcji w pobliżu.

Co dzieje się z moimi danymi i informacjami?

Poradnie w swojej pracy zachowują poufność, a większość na życzenie również anonimowość. Nie musisz podawać swojego nazwiska ani adresu, jeśli nie chcesz.

Poradnie w swojej pracy zachowują poufność, a większość na życzenie również anonimowość. Nie musisz podawać swojego nazwiska ani adresu, jeśli nie chcesz.

Oprócz tego poradnie nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do organów ścigania ani do Jugendamtu. W poradni możesz więc mówić o wszystkim, co leży Ci na sercu. Jeśli opowiesz o sytuacji, która jest bezpośrednim zagrożeniem dla dobra dziecka, poradnia uzgodni z Tobą niezbędne kroki, które należy podjąć, aby chronić to dziecko.

Czy w poradni mogę skorzystać z terapii?

Podczas konsultacji możesz się dowiedzieć, jaki rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla Ciebie. Może to wyglądać różnie:

Podczas konsultacji możesz się dowiedzieć, jaki rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla Ciebie. Może to wyglądać różnie:

dostępne możliwości sięgają od ofert rozmowy punkt po punkcie, poprzez regularne konsultacje i towarzyszenie, aż po oferty terapeutyczne. Wiele osób pokrzywdzonych decyduje się na terapię, aby przepracować doświadczenia przemocy seksualnej. Tu także istnieje wiele różnych możliwości. Doradcy znają dostępne opcje, objaśnią założenia terapeutyczne i mogą pomóc w poszukiwaniu odpowiedniego terapeuty. Oprócz tego wiele poradni wspiera swoich klientów i klientki poprzez własne oferty terapeutyczne w oczekiwaniu na miejsce na odpowiedniej terapii.

Dowiedz się tutaj, kiedy psychoterapia może być pomocna i na co należy zwrócić uwagę.
 

Czy poradnie udostępniają również informacje na temat nadużyć seksualnych?

To właśnie poradnie bardzo często oferują obszerne informacje na temat nadużyć seksualnych i udostępniają przydatne wskazówki – jak chronić dzieci i co zrobić w razie podejrzenia nadużycia.

To właśnie poradnie bardzo często oferują obszerne informacje na temat nadużyć seksualnych i udostępniają przydatne wskazówki – jak chronić dzieci i co zrobić w razie podejrzenia nadużycia.

Wiele poradni oferuje również spotkania informacyjne i doszkalające w tym temacie. Jest to szczególnie interesujące dla placówek, które mają dużo do czynienia z dziećmi i młodzieżą oraz chcą być w stanie rozpoznać nadużycia i zapewnić jak najlepszą ochronę. Osoby prywatne mogą również uzyskać informacje, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i być w stanie pomóc dzieciom w swoim otoczeniu.

Jak znaleźć odpowiednią poradnię?

Pomożemy Ci w znalezieniu odpowiedniej poradni

Pomożemy Ci w znalezieniu odpowiedniej poradni

W menu „Znajdź pomoc” otrzymasz adresy placówek w całych Niemczech. Zamiast tego możesz także skontaktować się bezpłatnie i anonimowo Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch pod numerem 0800 22 55 530. Telefon zaufania to centralna oferta Niezależnego Pełnomocnika ds. nadużyć seksualnych wobec dzieci. Tam możesz otrzymać pierwsze porady. Specjaliści telefonu zaufania zapewnią Ci wsparcie we wszystkich kwestiach dotyczących tego tematu i wskażą lokalne oferty pomocy.

Jak skontaktować się z poradnią?

Zalecamy zgłoszenie się do poradni drogą telefoniczną lub e-mailową i umówienie terminu konsultacji. Dzięki temu możesz sprawdzić swoje pierwsze wrażenia i uzyskać konkretny termin, na który możesz się nastawić psychicznie. Wiele poradni oferuje również konsultacje online lub otwarte godziny kontaktu. W tych godzinach możesz zgłosić się do porady bez wcześniejszego umówienia spotkania. To także dobra droga dla wielu osób. Skorzystanie z otwartych godzin może jednak wiązać się z koniecznością oczekiwania.

Zaufaj swojej intuicji przy wyborze poradni

Zwracając się do lokalnej poradni, zapytaj najlepiej już przy telefonicznym uzgadnianiu terminu konsultacji, czy Twoja sprawa pasuje do profilu placówki i czy są w stanie udzielić Ci pomocy. Często można wybrać, czy chce się rozmawiać z kobietą czy z mężczyzną. Zaufaj swojej intuicji przy wyborze poradni:

 • czy między Tobą a doradcą jest „chemia”? W większości poradni możesz na życzenie zmienić osobę, która udziela konsultacji.
 • Masz poczucie poważnego potraktowania, zrozumienia i ochrony?
 • Odbierasz atmosferę rozmowy jako spokojną, poufną i prowadzoną jak równy z równym?
 • Czy doradca respektuje Twoje granice, czy zachowuje się nieodpowiednio w Twoich oczach?

W ten sposób uzyskasz dokładny obraz poradni

Jeśli chcesz uzyskać dokładny obraz placówki, zastanów się, czy poradnia spełnia następujące kryteria jakości:

 • Czy należy do stowarzyszenia branżowego?
 • Czy ma powiązania merytoryczne w regionie?
 • Czy jest ukierunkowana na osoby pokrzywdzone?
 • Czy pracownicy korzystają z nadzoru i możliwości doszkalania?
 • Czy w poradni można zgłaszać zażalenia do wewnętrznych i zewnętrznych osób do kontaktu?

Jeśli czujesz, że w tej poradni jesteś w dobrych rękach, masz za sobą ważny krok. U swojego boku masz kompetentnego specjalistę, który zapewni Ci wsparcie i będzie Ci towarzyszyć.

Finden Sie eine Beratungsstelle!

Wenn Sie sich vor Ort beraten lassen möchten: Unter „Hilfe finden“ erfahren Sie, welche Angebote es in Ihrer Nähe gibt.
Zu den Beratungsstellen

Historie, które dodają odwagi

Rozmowa | Sporty

Publiczne reakcje pokazały mi: nie jestem sama. Jest wielu ludzi w takiej samej sytuacji. Dzisiaj jestem szczęśliwa. Moje życie toczy się dalej. Mam dobre podejście do mojego ciała i mojej seksualności.

Lisa-Marie Kreutz

Skrzywdzona

DO ROZMOWY

Rozmowa | Społeczeństwo

Chciałabym, aby osoby z mojego otoczenia po prostu zapytały mnie, jak się czuję i czy w domu wszystko w porządku. Było wiele takich chwil w moim życiu, z których jasno wynikało, że coś jest ze mną nie tak.

Lisa Fahrig

Członek Rady Poszkodowanych

DO ROZMOWY

Rozmowa | Terapia

Molestowanie seksualne przez kobietę ogromnie zaszkodziło mojej męskości. Przez wiele lat trwałem w wewnętrznym rozdarciu. To było dla mnie naprawdę brutalne. Potrzebowałem dużo czasu na pogodzenie obu stron.

Nicolas Haaf

Członek Rady Poszkodowanych

DO ROZMOWY
[Translate to Polnisch:] Porträtfoto Nicolas Haaf

Rozmowa | Doradztwo

Zawsze potrzeba odwagi w tej delikatnej i osobistej kwestii. Mimo tego jestem przekonana, że telefon pomaga. To pierwszy krok, pierwsze „odważenie się”. I już samo to często znacznie ułatwia wszystkie kolejne kroki.

Tanja von Bodelschwingh

Konsultantka telefonu zaufania ds. nadużyć seksualnych

DO ROZMOWY
[Translate to Polnisch:] Porträtfoto Tanja von Bodelschwingh

Rozmowa | Przepracowanie

Chcemy uczyć się na podstawie historii. To jest centralny moment przepracowania: spojrzenie wstecz ma dać nam podstawy do nauki na dziś i na przyszłość.

Barbara Kavemann

Członkini Niezależnej Komisji ds. analizy nadużyć seksualnych wobec dzieci

DO ROZMOWY
[Translate to Polnisch:] Porträtfoto Barbara Kavemann

Rozmowa | Samopomoc

W naszej grupie wsparcia mężczyźni mogą okazywać słabości i nie są z tego powodu wyśmiewani, lecz szanowani. Samo to jest już ważnym doświadczeniem: nie muszę tu zgrywać twardego faceta, mogę pokazać swoją wrażliwą stronę.

Max Ciolek

Członek Rady Poszkodowanych

DO ROZMOWY
[Translate to Polnisch:] Porträtfoto Max Ciolek

ROZMOWA | PRAWO

Zmiany, które obserwuję u wielu osób pokrzywdzonych, są bardzo zachęcające i motywujące. Częściowo w trakcie długiego procesu są w stanie powrócić do swojego dawnego Ja.

Petra Ladenburger
Prawniczka

DO ROZMOWY
[Translate to Polnisch:] Porträtfoto Petra Ladenburger

ROZMOWA | OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szczególnie w poważnych sytuacjach kryzysowych ogromnie pomocne jest zasięgnięcie porady z zewnątrz, bez zamykania się we własnym kręgu. Przyglądamy się wszystkiemu z niezależnego punktu widzenia i możemy pomóc w neutralnym uporządkowaniu sytuacji.

Pia Witthöft

Kierowniczka Mutstelle

DO ROZMOWY
[Translate to Polnisch:] Porträtfoto Pia Witthöft

  Dzwoń – także w razie wątpliwości

  Porozmawiaj z doradcami telefonu zaufania ds. nadużyć seksualnych. Dzwonisz anonimowo i bezpłatnie.

  0800 22 55 530

  Godziny telefoniczne:

  Pon, śr, pt: 9.00–14.00
  Wt, czw: 15.00–20.00

  Napisz wiadomość – bezpiecznie i poufnie

  Obsługa telefonu zaufania ds. nadużyć seksualnych udziela porad również drogą e-mailową. Doradztwo jest poufne dzięki rejestracji.

  Webanalyse / Datenerfassung

  Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs möchte diese Website fortlaufend verbessern. Dazu wird um Ihre Einwilligung in die statistische Erfassung von Nutzungsinformationen gebeten. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.